Buradasınız

Kalite Fonksiyon Göçeriminde Markov Zincirleri: Otomotiv Sektörü Örneği

MARKOV CHAINS IN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT: AN EXAMPLE OF AUTOMATIVE SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Quality function deployment (QFD) is a method that aims satisfying customers and improving design quality for transforming customer requirements into design targets and quality assurance points that used during production. First step of this method determines the relationship between customer requirements and the technical requirements. Because of the uncertainty of quality by its nature, Markov chains are used for modeling the relationship correctly and applied to quality function deployment for the requirements of automobile owners at automobile industry. In this basis the relationship between customer requirements and the technical requirements is evaluated on the expected value base by means of probability and transition matrices which are the basic of Markov chains. An analysis is made by observing the value of technical requirements through different time periods.
Abstract (Original Language): 
Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG), müsteriyi tatmin etmeyi ve müsterinin talep ettiklerini tasarım hedeflerine ve üretim sırasında kullanılacak baslıca kalite güvence noktalarına dönüstürmek amacıyla tasarım kalitesini gelistirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntemin bir asaması, müsteri gereksinimleri ile teknik gereksinimler arasındaki iliskiyi belirlemektir. Bu çalısmada iliskinin modellenebilmesi için Markov zincirlerinden yararlanılmıs ve otomotiv sektöründe otomobil sahiplerinin isteklerine yönelik otomobil tasarımı için kalite fonksiyon göçerimi uygulanmıstır. Bu anlamda Markov zincirlerinin temelinde bulunan olasılık ve geçis matrisleri yardımıyla müsteri gereksinimleri ile teknik gereksinimler arasındaki iliski, beklenen degerler bazında degerlendirilmis ve teknik gereksinimlerin gelecekte farklı dönemlerde alacagı degerler gözlemlenerek bir analiz yapılmıstır.