Buradasınız

Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Hasta Güvenliği İlişkisinin Analizi

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT INTEGRATION AND PATIENT SAFETY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyze the sterilization supervisors’ perceptions of the supply chain integration and patient safety culture and the relationship in between. A structured questionnaire was implemented to sterilization supervisors who had attended the 2nd Sterilization Seminar held in Gaziantep. Validity and reliability of the data have been tested and Pearson correlation analysis was used to determine the significant relationship. A positive and strong correlation between supply chain integration and patient safety culture has been found. According to the correlation analysis between supply chain integration and sub-dimensions of patient safety culture, the relationship is significant and positive.
Abstract (Original Language): 
Çalısmanın amacı hastanede görev yapan sterilizasyon sorumlularının tedarik zinciri entegrasyonu ve hasta güvenligi kültürüne iliskin algılarının belirlemesi ve aralarındaki iliskinin analiz edilmesidir. Çalısmada, Gaziantep’te düzenlenen 2. Sterilizasyon Semineri’ne katılan Ege ve Güneydogu Anadolu bölgeleri sterilizasyon sorumlularının algıları, yapılandırılmıs anket teknigi kullanılarak analiz edilmistir. Yapısal geçerliligi ölçmek için ölçeklere uygulanan faktör analizi ve güvenilirlik analizleri anlamlıdır. Tedarik zinciri entegrasyonu ile hasta güvenligi alt boyuları arasında yapılan korelasyon analizinde de tedarik zinciri entegrasyonu ile kurulan en güçlü iliski, takım çalısması ve iletisim arasında gerçeklesmistir. Takım çalısması, takım içi iletisim, hasta güvenliginin en önemli boyutu oldugu gibi, tedarik zinciri entegrasyonunu da olumlu yönde etkileyen bir degisken olarak ortaya çıkmaktadır.