Buradasınız

STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI

A STRATEGIC DECISION: TIMING SHIP PURCHASE AND SALE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Investment decisions are of the strategic significance from the point of business management. For those establishments involved in shipping industry, the ship purchase and sales decisions are considered to be the foremost decisions. The profits gained through shipping activities steadily flactuate, depending upon the changes in supply and demands for ships, world economic situations, and encountering unexpected changes and crises. In this research, the recent ten years of “dry bulk cargo” shipping, which takes a considerable place in world shipping activities is analyzed. In connection with this analysis; the research also scrutinizes the financial analysis and investment decision of one of the well-institutionalized shipping companies in Turkey in terms of strategic management related decision making procedure and timing of decision, particularly related with dry bulk carriers recently involved in the company’s fleet.
Abstract (Original Language): 
Yatırım kararları, isletmeler açısından stratejik öneme sahip kararlardır.Deniz taşımacılığı sektöründe çalışan isletmelerin yatırım kararları arasında gemi alım-satım kararları ilk sıralarda yer almaktadır. Deniz taşımacılığından elde edilen kazançlar, gemi arz-talep değişimleri, dünya ekonomik durumu ve beklenmeyen büyük değişim ve krizlere bağlı olarak sürekli dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu çalışmada, dünya deniz taşımacılığında önemli yer tutan “kuru dökme yük” taşımacılığının son 10 yıllık gelişimi incelenmekte ve bu bağlamda Türkiye’deki kurumsallaşmış bir deniz taşımacılığı isletmesinin yakın zamanda filosuna kattığı kuru dökme yük gemisiyle ilgili finansal analiz ve yatırım kararı stratejik yönetim açısından, kararın alınışı ve zamanlanması yönünden irdelenmektedir.