Buradasınız

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU

SIMULATION OF SOLAR – POWERED ABSORPTION COOLING SYSTEM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With rapidly increase in world population and developing technology, demand of energy is ever increasing. In order to meet increasing need of energy, very large and inexhausted energy type as a renewable energy will be used. Solar energy is one of alternatives. In this study, solar powered, single stage, absorption cooling system, using water–lithium bromide solution, is simulated. Using solar energy in this system either possible or not is investigated and effect of collector type and storage tank mass in the fraction of the total load met by non–purchased energy (FNP) is researched. In addition, by – pass road is used in system and effect of its is investigated in FNP.
Abstract (Original Language): 
Dünya nüfusundaki hızlı artış ve teknolojinin gelişimi ile enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Artan bu ihtiyacı karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları gibi bol ve tükenmeyen enerji çeşitlerini kullanmamız gereklidir. Güneş enerjisi bu alternatiflerden birisidir. Bu çalışmada, LiBr–su akışkan çiftiyle çalışan, tek kademeli, güneş enerjisi kaynaklı absorpsiyonlu soğutma sistemi simüle edilmiştir. Yapılan programla bu sistemde güneş enerjisinin kullanılabilirliği araştırılmış ve kollektör tipi ile depo hacminin değişimi ile güneşten yararlanma oranı FNP’ nin değişimi elde edilen grafikler ile incelenmiştir. Ayrıca sistemde bir by–pass hattı kullanılarak bu durumun FNP üzerine etkisi de ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Blinn J.C. (1979): “Simulation of Solar Absorption Air Conditioning”, Master’s Thesis,
University of Wisconsin–Madison, p. 126.
Duffie J.A., Beckman W.A. (1980): “Solar Engineering of Thermal Processes”, A Wiley–
Interscience Publication, University of Wisconsin–Madison, p. 326–349.
Ergül E. (1991): “Simulation of a Solar–Aided R 22–DEGDME Absorption Heat Pump
System”, Master’s Thesis, Ankara, p. 109.
İleri A. (1995): “Yearly Simulation of Solar–Aided R 22–DEGDME Absorption Heat Pump
System”, Solar Energy, 55(4), 255–265.
İleri A. (1997): “A Discussion on Performance Parameters for Solar–Aided Absorption
Cooling Systems”, Renewable Energy, 10(4), 617–624.
Kılıç A., Öztürk A. (1983): “Güneş Enerjisi”, Kipaş Dağıtımcılık, İstanbul, s. 331.
Wardono B., Nelson R.M. (1995): “Simulation of a 20–ton LiBr / H2O Absorption Cooling
System”, ASHRAE Transaction, 102(1), 96–103.
Wijeysundera N.E. (1997): “Thermodynamic Performance of Solar–Powered Ideal
Absorption Cycle”, Solar Energy, 61(5), 313–319.
Wijeysundera N.E. (1999): “Simplified Models for Solar–Powered Absorption Cooling
Systems”, Renewable Energy, 16, 679–684.
WijeysunderA N.E. (2000): “An Irreversible–ThermoDynamic Model for Solar– Powered
Absorption Cooling Systems”, Solar Energy, 68(1), 69–75.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com