Buradasınız

3 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI ve 1 EKİM 1995 DİNAR DEPREMLERİNİN YAPI MÜHENDİSLİĞİ YÖNÜNDEN KIYASLANMASI

COMPARING 3 FEBRUARY 2002 SULTANDAĞI AND 1 OCTOBER 1995 DİNAR EARTHQUAKES FROM STRUCTURAL ENGINEERING POINT OF VIEW

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Two earthquakes causing life and economical loses has occurred in Lakes Region during the last seven years. First of them is the 1 October 1995 Dinar earthquake having a magnitude of Ms=6.1 in which nearly 3000 buildings collapsed or damaged and 90 people died, and the second is the 3 February 2002 Sultandağı earthquake having a magnitude of Md=6.0 in which 43 people died. In this study, typical characteristics and response spectra of the structures damaged in the two earthquakes are studied and recommendations for the solutions from structural engineering point of view are presented.
Abstract (Original Language): 
Göller Bölgesinde son yedi yıl içerisinde can ve mal kaybına yol açan iki deprem meydana gelmiştir. Bunlardan ilki yaklaşık 3000 binanın yıkıldığı yada hasar gördüğü, 90 kişinin yaşamını yitirdiği 1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen Ms=6.1 büyüklüğündeki Dinar depremi, ikincisi ise 3 Şubat 2002 tarihinde meydana gelen ve 43 kişinin yaşamını kaybettiği Md=6.0 büyüklüğündeki Sultandağı depremidir. Bu çalışmada, her iki depremde hasar gören yapıların tipik özellikleri, tepki spektrumları incelenmiş, yapı mühendisliği yönünden çözüm önerileri sunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Şaroğlu F., Emre Ö., Kuşçu İ. (1995): “Türkiye Aktif Fay Haritası”, Maden Tetkik ve
Araştırma Enstitüsü, Ankara.
Bağcı G. (1993): “An Investigation of Earthquake Occurrences in Lakes Region of Southwest
Anatolia”, Deprem Araştırma Bülteni, sayı:71, sayfa 97-115.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Bayülke N. (1978): “Tuğla Yığma Yapıların Depremdeki Davranışları”, Deprem Araştırma
Bülteni, sayı:22, sayfa 26-41.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com