Buradasınız

Nurettin Topçu’da Milliyetçilik Ve Anadolu Milliyetçiliği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is based on the thoughts of Nurettin Topçu on Nationalism. Topçu was among the few philosophers who contemplated on the question “what path should be followed fort he advancement of Turkey?” Topçu’s nationalism, namely Anotalianist Nationalism, takes heart from native and Islamic values. For Topço, nationalism should be cleansed from vulgar and rude chauvinism; should be rooted in humanity and ıslam and thus, should be a spiritualist nationalism based on, in general, a discourse against westernization, Turkism and Turanism
Abstract (Original Language): 
Çalışmamızda Türkiye’nin kalkınmasında nasıl bir yol izlemesi gerektiğine kafa yoran düşünürlerden biri olan Nurettin Topçu’nun milliyetçilik görüşlerine yer verilmiştir. Topçu’nun milliyetçilik anlayışı; yerli ve İslami değerlerden gücünü alan Anadolucu Milliyetçiliktir. Ona göre milliyetçilik; Hoyrat ve kaba bir şovenizmden arındırılmış, kaynağını önce insana, sonra İslam’a dayayan ruhçubir milliyetçiliktir ve genel olarak, batılılaşma ve Türkçülük-Turancılık karşıtı bir söylem olarak geliştirmiştir.

REFERENCES

References: 

Kitaplar
ÇELİK, M. (2000). Nurettin Topçu ve Bugünkü Türkiye, Ülke Kitapları, İstanbul.
KARA, İ. (2001). Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, Gerçek Hayat Yayınları, İstanbul.
KARAMAN, H. (2006). Nurettin Topçu’da Ahlak Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul.
ÖĞÜN, S. S. (1992). Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, Dergâh Yayınları, İstanbul.
TOPÇU, N. (1961). Ahlak Nizamı, Dergâh Yayınları, İstanbul.
TOPÇU, N. (1970). Türkiye’nin Maarif Davası, Hareket Yayınları, İstanbul.
TOPÇU, N. (1978a). Milliyetçiliğimizin Esasları, Dergâh Yayınları, İstanbul.
TOPÇU, N. (1978b). Yarınki Türkiye, Dergâh yayınları, İstanbul.
TOPÇU, N. (2006). İsyan Ahlakı, Dergâh Yayınları, İstanbul.
Makaleler
ALVER, K. (2006). Anadoluculuk ve Nurettin Topçu, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:109,
Ankara.
ATLANSOY, H. (2006). Nurettin Topçu’nun İki Yazısı Üzerine, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10,
Sayı:109, Ankara.
BATTAL, E. (2006). Bir Ütopya ve Tasarım Olarak Yarınki Türkiye, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı,
Yıl:10, Sayı:109, Ankara.
DOĞAN, D. M. (2006). Nurettin Topçu’nun Hareket’i, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:109,
Ankara.
EMRE, A. (2006). Nurettin Topçu’da Öteki Dünyalar, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:109,
Ankara.
KONUKMAN, E. (2006). Nurettin Topçu, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:109, Ankara.
MOLLAER, F. (2006). Türk Sosyalizmine Bir Katkı, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10,
Sayı:109, Ankara.
OKAY, O. (2006). Bir İdealistin Ölümü, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:109, Ankara.
ÖZTÜRK, N. (2006). Nurettin Topçu Anadolu Yollarında, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10,
Sayı:109, Ankara.
UÇAN, H. (2006). Nurettin Topçu’nun Düşlediği Ahlak ve Toplum, Hece Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı,
Yıl:10, Sayı:109, Ankara.
YANAR, I. (2006). Batı Felsefesi İle Osmanlı Geleneği Arasında Bir Düşünür: Nurettin Topçu, Hece Dergisi
Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:109, Ankara.
YILDIRIM, E. (2006). Mistisizme Koşut Şeriata Karşı Bir İhyacı Olarak Nurettin Topçu’da İslam Düşüncesi, Hece
Dergisi Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl:10, Sayı:109, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com