Buradasınız

1970ler Türkiye’si İlkokul Öğrencilerinin Anlatılarında Resmi Törenler

The Official School Ceremonies in the Narratives of the Primary School Students in the 1970s’ Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study covers the narratives of primary school students about the official ceremonies in the 1970s’ Turkey. The objective of the paper is to discover what they can remember about these ceremonies. While doing this, being loyal to their original expressions what they had lived during the ceremonies, what preparations they had done before the ceremonies and how these ceremonies had taken place in their minds are reflected. The students’ narratives particularly present the 23th of April and 10th of November as ceremonies. Here, the oral history method performs an important function. We can have the opportunity of how the children occupying a significant part of a society and having limited information about only in the official documents have social events in their memories.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma 1970ler Türkiye’si ilkokul öğrencilerinin resmi törenlere özgü anlatılarını kapsamaktadır. Amaç, bu yıllarda ilkokulda okuyan öğrencilerin bu törenlerle ilgili anımsadıkları merkez ve çevre eksenlerinden değerlendirip ortaya çıkarmaktır. Bunu gerçekleştirmeye çalışırken öğrencilerin orijinal anlatılarına bağlı kalınarak törenlerde yaşanılanlar, törenlere özgü hazırlıklar, törenlerin onların belleğinde nasıl yer edindiği kendi ifadeleriyle yansıtılmaktadır. Öğrencilerin anlatıları özellikle 23 Nisan ve 10 Kasım törenlerini sunmaktadır. Burada sözlü tarih yöntemi, önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan ve kendileriyle ilgili sınırlı ve sadece resmi belgelerde bilgiye ulaşabileceğimiz çocukların toplumsal olayları belleklerinde nasıl yer edindiklerini anlama olanağına sahip olabilmekteyiz. Dönemin ilkokul öğrencileri 23 Nisan törenlerini gerçekleştirmiş oldukları eğlenceli etkinliklerle anımsar ve yeniden kurgularken 10 Kasım törenlerini de o dönemki hüzünlü halleriyle yeniden hatırlayabilmektedirler. O gün üzülmeleri gerektiğini düşünerek yaşadıklarını ve öğretmenlerinin onların üzerinde böyle bir etki yarattığını ortaya koymaktadırlar. Her ne kadar törenleri hoş etkinliklerle anımsayanlar fazla olsa da bu törenlerin onlarda bir eziyete dönüştüğünü belirten ve bunu eleştirenler de bulunmaktadır. Törenlerin onlarda bir görevden ileriye gitmediğini belirtenler de bulunmaktadır. Ayrıca bazı anlatılara göre, törenlerin bir tür egemen ideolojik yapının yeniden üretiminde önemli bir işlev gördüğünü söylemek yanlış olmasa gerek. Bunu belirtenler genellikle kent merkezinde ilkokulu okuyanlardan oluşmaktadır. İlkokulu çevre olarak tanımladığımız kesimlerde okuyanlar, törenleri bulundukları yerlerdeki en önemli etkinlik olarak görmekte ve öyle anılaştırmaktadır. Bu törenlerde yapmış oldukları yürüyüşleri, giymiş oldukları kıyafetleri, görevlerini heyecanla anılaştırmaktadırlar. Gerek merkez gerekse çevrede ilkokulu okuyanlar törenlerde aktif görev almışlarsa, o törenleri daha iyi anılaştırmakta ve duygulanarak yeniden kurgulamaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Can, K. (2007). Yoksulluk ve Milliyetçilik., N. Erdoğan (Editör). Yoksulluk Halleri, Türkiye’de Kent Yoksulluğun Toplumsal Görünümleri. Birinci Baskı. İstanbul. İletişim Yayınları, ss. 175-202.
Caunce, S. (1994). Oral History and the Local Historian. London: Longman.
Çameli, Tuba. (2005). Çağdaş Eğitime Geçişin Tüm Aşamalarının Tanığı Hüseyin Hüsnü Ciritli’nin Yaşam Anlatısı, “Cumhuriyet Nasıl Bir Adam ki?”. Toplumsal Tarih, 135, 90-96.
Ertürk, R. (2008). Türkiye’de Köy Sosyolojisi Literatürü. Literatür Dergisi, Cilt 6. (11), 184-195.
Grele, R. J. (1991). Introduction. In Ronald J. Grele (Eds.), International Annual of Oral History 1990, (1-8). New York: Greenwood Press.
the Sociology of Education. Boston: Allyn ve Bacon.
İlyasoğlu, A. (2006). Yakın Dönemde Tarihe İlginin Farklılaşması Sürecinde Sözlü Tarih Alanının Türkiye’deki Gelişimine Bir Bakış. Aynur İlyasoğlu ve Gülay Kayacan (Eds.), Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar, İstanbul: Tarih Vakfı, ss. 15-22.
Kansu, I. (2002). Çocukluğa Yolculuk. Ankara: Bilgi Yayınevi.
Öymen, A. (2002). Bir Dönem Bir Çocuk. İstanbul: Doğan Kitap.
Tan, M., Şahin, Ö., Sever, M. ve Bora, A. (2007). Cumhurit’te Çocuktular. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Thompson, P. (2006). 21. Yüzyılda Sözlü Tarih İçin Potansiyeller ve Meydan Okumalar. Aynur İlyasoğlu ve Gülay Kayacan (Eds.), Kuşaklar Deneyimler Tanıklıklar. İstanbul: Tarih Vakfı, ss. 23-48.
Thomson, A. (1998). Fifty Years On: An International Perspective on Oral History. The Journal of American History, 85, 581-595.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com