Buradasınız

21.YÜZYIL BECERİLERİNİN GELİŞİMİNDE DİJİTAL ÖYKÜLEMELER: ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

DIGITAL STORYTELLING FOR DEVELOPING 21st CENTURY SKILLS: FROM HIGH SCHOOL STUDENTS' POINT OF VIEW

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine high school students' views about the effect of Digital Storytelling on developing the 21st century skills. The study was applied to 32 students from Van Gölü Vocational High School during six weeks in 2013-2014 academic year in the district of Van. After students created and shared digital stories in social media, views from students about digital stories were obtained via structured interviews. The descriptive analysis was used for data analysis. Students stated that during this process, (a) They searched for topics and gathered data and thus improve their learning and innovation skills, (b) They combined multimedia materials such as video, sound, music and visuals etc. with the data that they gathered and thus improve their ICT skills, (c) They highlighted that they were actively engaged in activities like commenting, evaluating and voiceover and thus improve their life skills.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı fizik öğretiminde dijital öykülemelerin öğrencilerin 21.yy becerilerine etkisini öğrenci görüşleri açısından incelemektir. Çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Van Merkez Vangölü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 32 öğrenciyle, 6 haftalık süreyle yürütülmüştür. Öğrencilerden, oluşturdukları dijital öyküleri sosyal medyada paylaştıktan sonra, dijital öykülemeler ile ilgili görüşleri alınmıştır. Öğrenciler dijital öyküleme sürecinde; (a) belirledikleri konularda araştırma yaptıklarından öğrenme ve yenilenme becerilerinin, (b) araştırdıkları bilgileri ve çoklu ortam materyallerini (video, ses, müzik) hikaye panosu vb görevler için birbiri ile ilişkilendirdiklerinden bilgi, medya ve teknoloji becerilerinin, (c) süreçte farklı görevleri (senaryo yazmak, seslendirme yapmak, değerlendirme gibi) bulunduğundan ve gerçekleştirilen etkinliklerde aktif bir rol aldıklarından yaşam ve meslek becerilerinin geliştiğini belirtmişlerdir.

REFERENCES

References: 

Chung, S. K. (2007). Art education technology: Digital storytelling. Art Education, 60 (2), 17-22.
Dede, C. (2010). Comparing Frameworks for 21st Century Skills. In J. Bellanca & R. Brandt, Eds, 21st Century
Skills, pp.51-76. Bloomington, IN: Solution Tree Pres.
Dogan, B. (2012). Educational Uses of Digital Storytelling in K-12: Research Results of Digital Storytelling
Contest (DISTCO) 2012. P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education
International Conference 2012 (s.1353-1362). Chesapeake, VA: AACE. 15.02.2015 tarihinde
http://www.editlib.org/p/39770 adresinden alınmıştır.
Dupain, M. & Maguire, L. (2005). Digital storybook projects 101: How to create and implement digital
storytelling into your curriculum. 21st Annual Conference on Distance Teaching and Learning. 06.12.2014
tarihinde http://www.uwex.edu/disted/conference/resource_library/proceedings/05_20... adresinden
alınmıştır.
Europese Commissie. (2002). eEurope 2005: An information society for all. Brussel: Europese Commissie.
Gakhar, S. (2007).The influence of digital storytelling experience on pre-service teacher education students'
attitudes and intentions, Masters Abstracts International, 46(1).
Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2006). Doing case study research: A practical guide fobeginning researchers.
Teachers College Press.
International Society for Technology in Education (2007). The national educational technology standards and
performance indicators for students. Eugene, OR: ISTE.
Jakes, D.S. & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An Introduction to digital storytelling. 15.01.
2015 tarihinde http://bookstoread.com/etp/earle.pdf adresinden alınmıştır.
Jakes, D. (2006). Standards-Proof your digital storytelling Efforts. TechLearning, 10.02.2015 tarihinde
http://www.techlearning.com/tech/media-coordinators/0018/standards-proof...
43347 adresinden alınmıştır.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi.(14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Karakoyun, F. (2014). Examining the views of elementary school students and pre-service teachers about digital
storytelling activities in online environment. Ph.D Thesis. Anadolu University, Institute of Educational Science,
Eskişehir, Turkey.
Lemke, C., Coughlin, E., Thadani, V., & Martin C., (2002). EnGauge 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age.
Naperville, IL: North Central Regional Education Laboratory. 03.03.2015 tarihinde
http://www.ncrel.org/engauge/skills/skills.htm adresinden alınmıştır.
Nguyen, A. T. (2011). Negotiations and challenges in creating a digital story: The experience of graduate
students. Dissertation (Ed. D.), University of Houston.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs 2015 Cilt:4 Sayı:2 Makale No: 36 ISSN: 2146-9199
363
Niemi, H., Harju, V., Vivitsou, M., Viitanen, K., Multisilta, J., & Kuokkanen, A. (2014). Digital Storytelling for 21st
Century Skills in Virtual Learning Environments. Creative Education, 2014.
Ohler, J. (2006). The world of digital storytelling. Educational Leadership, 63(4), 44-47.
Organization for Economic Cooperation and Development. (2005). The definition and selection of key
competencies: Executive summary. Paris, France: OECD.
Partnership for 21st Century Skills. (2006). A state leader’s action guide to 21st century skills: A new vision for
education. Tucson, AZ: Partnership for 21st Century Skills.
Robin, B. (2008). The effective uses of digital storytelling as a teaching and learning tool, Handbook of research
on teaching literacy through the communicative and visual arts New York. Lawrence Erlbaum Associates
Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student
learning. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487-506.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, (2012). ''21. Yüzyıl Becerilerinin Eğitim Yoluyla Kazandırılması: Eğitimde
İçerik ve Yöntem'' Konferansı. 05.03.2015 tarihinde http://www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/sunumlar/21.yuzyilbecerilerinin-
egitim-yoluyla-kazandirilmasi-egitimde-icerik-ve-yontem-konferansi/ adresinden alınmıştır.
Yang, Y. T. C. & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical
thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers & Education, 59 (2), 339-352.
Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2013).Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Yuksel, P., Robin, B. & McNeil, S. (2011). Educational uses of digital storytelling all around the world. M. Koehler
ve P. Mishra (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International
Conference 2011 (p. 1264-1271). Chesapeake, VA: AACE.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com