Buradasınız

ERZURUM’UN İLÇELERİNDE OYNANAN HALAY OYUNLARINDA BİLİNMEYEN GARABET (GARAMPET)

Garampet Among the Folk Dances Played in the Districts of Erzurum

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Folk dance constitutes an extensive place in the term of dance. By the help of our fieldworks and collected works in Erzurum known as the ‘bar’ region among the kinds of Turkish Folk Dances, some kind of dances like ‘halay’ except bar were detected. In these dances, Garampet Bar which is in the form of ‘halay’ and showing some similarities to the Garabet Bar among the Bars of Erzurum emerges as an attractive dance.
Abstract (Original Language): 
Halk oyunları “Oyun” kavramı içerisinde oldukça geniş bir yere sahiptir. Türk Halk Oyunları türleri içerisinde “Bar” bölgesi olarak bilinen Erzurum’ da yaptığımız alan araştırması ve derleme çalışmasında, bölgede Bar dışında “Halay” türü oyunlar tespit edilmiştir. Bu oyunlar içerisinde Erzurum Barları arasında oynanan Garabet Barı ile benzerlikler gösteren Halay formundaki Garampet (Garabet) oyunu dikkate değer bir oyun olarak karşımıza çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

And, M. (1974). Oyun ve Bügü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Atılcan, İ. C. (1991). Erzurum Barları ve Yöresel Giysileri. İstanbul: Erzurumlular
Kültür ve Dayanışma Vakfı Yayınları-1, Dinç Matbaası.
Bulut, S. (1984). Kuşaktan Kuşağa Erzurum Folkloru. Ankara: Erzurum Halk Oyunları
Türküleri Derneği Yayınları.
Demirsipahi, C. (1975). Türk Halk Oyunları. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Doğan, A. S. (2010). “Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Bar: Garabet”. 25. CDI- Unesco
Uluslararası Dans Kongresi, 7-11 Aralık, İstanbul.
Doğanç, A. (1970). “Halk Oyunları Üstüne Bir Deneme”. Folklor Dergisi, 10-12, 18-21.
Gazimihal, M. R. (1949). “Halk Oyunları Konusunda Biyü-Bicü”. T.F.A. Dergisi, 3, 33-
34.
Numan, Sırrı. (1929). Erzurum Oyunları ve Oyun Havaları. İstanbul: İktisat Matbaası.
Tanyol, C. (1996). “Türk Kültüründe Oyunun Yeri”, Türkiye’de İlk Halk Oyunları Semineri,
28-28 Temmuz, İstanbul.
Tecer, A. K. (1961). “Oyun Folkloru”. Ankara: T.F.A. Dergisi, 2517-2518.
Yeğin, A. Bandıllı, A. İsmail, H. Çalım, İ. (1993). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük
Lügat. İstanbul: Türkiye Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Yayınları.
Yönetken, H. B. (1964). “Halk Dansları Hakkında”. Yakutiye Dergisi, 6, 12-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com