Buradasınız

ŞİRK (ORTAKLAR EDİNMEK) VE GÜNAH PROBLEMİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
«Şirk; paylaşmak,ortak olmak,birisini faydalandırmak,birisini ortak etmektir kimsenin başka bir kimseyle bir araya gelmesi anlamına gelir. Kelami bağlamda şirk, Allah'a ortak koşmak,bunun bir uzantısı olarak Allah' la birlikte veya Allah' tan başkalarına da ibadet etmek (kulluk etmek) anlamına gelir. Kur'an bu sözcüğü yetmiş beş ayette kullanır; Allah'a başkalarını ortak etmek anlamına gelir.4/36;31/13;6/19;13/365affedilmeyen günah olarak şirk:4/48 ve 116 ; 5/72. ayetlerde yer almaktadır.» Görüleceği üzere Nisa Suresinin 48. ayeti şöyledir: "Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başka günahları dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla (veballe) Allah'a iftira etmiş olur". 116. ayet de aynı manada olmakla beraber, sonu şöyle gelmektedir: "Allah'a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur. Maide Suresinin 72. ayetinde yüce Allah, Hz. İsa'yı İsrailoğullarına karşı şöyle konuşturuyor: "—Hz. İsa onlara: Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin! kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak Allah ona Cenneti haram eder, varacağı yer ateşdir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur, dedi". İşte bu ayetlerden de açıkça anlaşılıyor ki, Allah Teala kendisine eş veya ortak koşmayı diğer bir değişle Allah'la beraber veya O'ndan başka ilahlar edinmeyi en büyük günah, iftira ve derin bir sapıklık olarak nitelendiriyor ve affedilmeyecek büyük günahlardan olduğunu haber veriyor. Bununla beraber kişi ölmeden, hayatta iken, zamanında tövbe edip bu sapık inancından döner ve O'nun Birtek oluşunu şüphesiz kabul ve tasdik ederse, Allah o kişiyi bağışlar. Nitekim tarihte bunun örnekleri görülmüştür. «Buna göre Allah' a eş koşmaktan kaçınmak Kur'anî mesajın odak noktasını oluşturur. Çünkü şirk tevhidin zıddı olmaktan başka bir şey değildir.» «İmanın birinci ilkesi Tevhid,yani Allah'ın bir tek olduğu iddiasıdır. Tevhidin anlamı, "Allah' tan başka ilah yoktur" sadece bir tek gerçek ve tapmılmaya değer varlık (nesne)yani Allah vardır" demektir. Geri kalan bütün tapınma ve ibadet nesneleri batıldır. Başka herhangi bir şeye kulluk etmek, hataya ve dalâlete düşmektir. Böyle bir şey şirk denen en büyük günahı işlemek olur.»