Buradasınız

Seeking Justice: Muslim and non-Muslim in the Kadı’s Court. A Case Study of Kayseri, 1610s-1690 (according to şer’iyye sicilleri of Kayseri)

Seeking Justice: Muslim and non-Muslim in the Kadı’s Court. A Case Study of Kayseri, 1610s-1690 (according to şer’iyye sicilleri of Kayseri)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper on seeking justice regarding avâriz –tax assessment and payment relies on the şer’iyye sicils of Kayseri. It begins by reviewing the traditional Near Eastern concept of State Juctice in conjunction with the archival evidences. By examining the court cases and the imperial orders in these sicils it will be possible for us to assess how both Ottoman judicial system and central administration dealth with the complaints regarding the avâriz levies in the Ottoman sub-province of Kayseri, 1610s-1690. It will then be possible for us to see how common people, Muslim and non-Muslim alike, fought with rising problems in the avâriz taxsystem, or how they sought justice, and to what decree they knew what was their legal right and what not by examining the sicils themselves.
Abstract (Original Language): 
Kayseri şer’iyye sicilleri içerisindeki kayıtlardan hareketle kaleme alınmış olan bu çalışma arşiv belgeleri/bilgileri ışığında yakındoğu devlet anlayışını kisa bir şekilde irdelemekte ve Osmanlı toplumunda kadı/kadılık müessesinin fonksiyonları hakkında açıklayıcı bilgiler verdikten sonra çalışma konumuzun ilgilendiği kadarıyla Osmanlı hukuk sistemi içerisinde şikayete konu olan mâli hususların 17. Yüzyıl Kayserisi’nde nasıl ele alınıp incelendiği konusunu incelemektedir. Bu araştırma ile maksadımız Osmanlı sosyal hayatı içerisinde yaşayan insanların karşılaşmış oldukları sorunlar ile ilgili hak arama anlayışlarının nasıl olduğunu Müslim/ Gayr-i Müslim çercevesinde ortaya koymaktır.