Buradasınız

İşletmelerde Pazar Yönlülüğün Etkinliğinin Arttırılmasında E-Öğrenme’nin Rolü; İAOSB’de Bir Alan Araştırması

The Role of E-Learning in Increasing the Effectiveness of Market Orientation in Organizations: A Field Study in IAOSB

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It has become possible to make decisions towards markets and to solve market problems in a rational way through facilitating the functional aspects of new technology. With e-learning it becomes productive to collect, share and evaluate information both individually and organizationally in a fast changing environment. In this way e-learning becomes a significant strategy to develop organizational and employee talents. Learning activities being an important part of organization development must be integrated with modern technology. Particularly, market orientation appears as an crucial point for the wellbeing of organizations in intensified and growing competition. Information Technologies brings productive and effective solutions to increase the effectiveness of market orientation. In line with these benefits like exploiting emerging opportunities and coping with possible threats organizations need to focus on e-learning practices. This study is an attempt to evaluate the ability of e-learning strategies of organizations to provide productive and effective solutions in terms of organization development, marketfocused planning, mission and strategy development.
Abstract (Original Language): 
Yeni teknolojinin fonksiyonel yönüne işlerlik kazandirilarak pazara yönelik kararlar alinmasi ve pazar problemlerinin rasyonel şekilde çözülmesi olanakli hale gelebilmektedir. E-öğrenme ile hizli değişim ortaminda bireysel ve örgütsel açidan bilgilerin toplanmasi, paylaşilmasi ve değerlendirilmesi verimli hale gelmektedir. Böylece e-öğrenme örgüt ve çalişanlarin yeteneklerinde önemli gelişmeler sağ- layan önemli bir strateji haline gelmiştir. Örgütsel gelişme açisinda süreklilik ta- şiyan eğitim faaliyetlerinin modern teknoloji ile bütünleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle, işletmeler açisindan rekabetin yoğunlaşmasinda ve gelişmesinde pazar yönlülük kavrami önemli bir nokta olarak karşimiza çikmaktadir. Bilgi teknolojileri, pazar yönlülüğün etkinliğinin geliştirilmesinde verimli ve etkin çözümler ortaya koymaktadir. Bu faydalar doğrultusunda firsatlardan yararlanilmasi, olasi tehditlerin giderilmesine yönelik olarak işletmelerin verimli ve etkin bir şekilde pazar yönlü faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri bakimindan e-öğrenme uygulamalarina yönelmeleri gerekmektedir. Bu çalişmada; işletmelerin pazar yönlü hareket etmelerinde e-öğrenme stratejisinin, bireysel ve örgütsel açidan gelişmenin sağlanabilmesi, pazar odakli plan, politika ve stratejilerin geliştirilmesi, etkin ve verimli çözümler ortaya koyulabilmesine yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir.