Buradasınız

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Gelişimi

Evolution of Foreign Direct Investments in Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Foreign direct investments are important sources of capital for the developing countries. Besides serving as a capital, these investments also affect economical development, export and employment positively and provide the transfer of technical, production, management and marketing knowledge to the countries. Foreign direct investments are also important for the transformation of Turkey into a globally competitive economy. Despite the efforts for improvement of investment environment, Turkey is still not an attractive country for the foreign investors aiming to create new production capacities. While the aim of this study is to analyze the foreign direct investments in Turkey, it is also to investigate the macroeconomical impacts of these investments, the insufficient increases of these investments and to explain what could be done to prevent these insufficiencies.
Abstract (Original Language): 
Doğrudan yabanci sermaye yatirimlari gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermaye kaynağidir. Bu yatirimlar sermaye sağlamanin yaninda ekonomik bü- yümeyi, ihracati, istihdami olumlu yönde etkiler ve teknik bilgi, üretim, yönetim ve pazarlama bilgisinin ülkeye transferini gerçekleştirir. Türkiye’nin küresel düzeyde rekabet edebilen bir ekonomiye dönüşümü için de doğrudan yabanci sermaye yatirimlari önem taşimaktadir. Yatirim ortaminin iyileştirilmesine yönelik çabalara rağmen, özellikle yeni üretim kapasitesi yaratmaya dönük yabanci yatirimcilar için Türkiye halen cazip bir ülke konumuna gelememiştir. Bu çalişmanin amaci Türkiye’de doğrudan yabanci sermaye yatirimlarinin analizini yaparken bu yatirimlarin makro ekonomik etkilerini incelemek, yatirimlarinin artiş yetersizliğini ve bunu önlemek için yapilmasi gereken uygulamalari açiklamaktir.