Buradasınız

İpotekli Kredilerin Finanse Edilmesinde Etkin Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak İpotekli Tahviller

Covered Bonds as an Effcient Capital Market Instrument to Finance Mortgage Loans

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Financial institutions supplying mortgage loans usually finance these credits by deposits. Other important alternatives for financing credits are mortgage backed securities and covered bonds. Covered bonds became strong after subprime credit crisis caused mainly by mortgage backed securities and strengthened its position in capital markets. Covered bonds having long Europe history backed by a specific cover pool with receivables. Financial institutions get relatively low cost fund, permanent access to capital markets, variety of investors and long term and high volume money by the help of covered bonds.
Abstract (Original Language): 
İpotekli kredi kullandiran finans kuruluşlari, bu kredileri genellikle mevduatlar ile finanse etmektedir. Kredilerin finansmaninda diğer önemli alternatifler ise ipote- ğe dayali menkul kiymetler ve ipotekli tahvillerdir. İpotekli tahviller, ipoteğe dayali menkul kiymetlerin büyük rol oynadiği subprime kredi krizinden güçlenerek çikmiş ve sermaye piyasalarindaki konumunu güçlendirmiştir. Uzun bir Avrupa geç- mişine sahip olan ipotekli tahviller, özel bir alacak havuzundaki alacaklar karşili- ğinda çikarilir. Finans kuruluşlari ipotekli tahviller araciliğiyla göreceli düşük maliyetli fon, sermaye piyasalarina sürekli erişim, yatirimci çeşitliliği ve büyük tutarlarda ve uzun vadeli finansman sağlar.