Buradasınız

Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör ve İlgili Firmanin Kuruluş Tarihi Önemli midir? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Sektörel Bir Analiz

Is it Important that the Sector and Date of Company's Preferred Stock for Investors who Choose the Minimum Risk? A Sectoral Analysis of İstanbul Stock Exchange

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is analysing the effect of the sector on the company's preferred stock portfolio selection. Markowitz Mean-Variance Model is used fort he analysis. Beside this the relationship between date of company's preferred stock portfolio selection and the preferrence frequency of the stock is examined.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, portföy seçiminde tercih edilen hisse senetlerinin ait oldu¬ğu sektörün etkilerini analiz etmektir. Bunun için Markowitz Ortalama-Varyans Modeli kullanılmıştır. Aynı zamanda portföy seçiminde tercih edilen hisse senet¬lerinin ait olduğu firmaların kuruluş tarihi ile hisse senetlerinin tercih edilme sıklığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bunun içinde frekans analizi kullanılmıştır.