Buradasınız

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik ve Girişimciliğin Finansmanına Yönelik Algıları Üzerine Bir Saha Çalişmasi

A Field Study on Trends Perception for Entrepreneurship and it's Financing on Vocational School Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
İn this study, vocational lessons of Vocational School students of two universi-ties from two different regions have been tried to uncovered by using statistical analysis if they have contributed to their entrepreneurship and thoughts and ten-dencies about financing of enrepreneurship. Education of many lessons abo-ut entrepreneurship and financing of enrepreneurship are given in the universiti-es. There are many methods about financing of entrepreneurship. An entrepre-neur may use some of these methods for entrepreneurship, As a result of the study, it has been deduced that approaches to entrepreneurship and financing of entrepreneurship of the students of two universities in two different regions have become different at some points.
Abstract (Original Language): 
Bu çalişmada iki farkli bölgedeki iki üniversitenin Meslek Yüksekokulu öğrenci¬lerinin eğitimini aldiklari mesleki derslerin girişimcilik ve girişimciliğin finansma-ni konusundaki düşünce ve eğilimlerine katki sağlayip sağlamadiği istatistiksel analiz neticesinde ortaya çikarilmaya çalişilmiştir. Üniversitelerde girişimcilik ve girişimciliğin finansmani konusunda birçok dersin eğitimi verilmektedir. Girişim¬ciliğin finansmani konusunda birçok yöntem mevcuttur. Bir girişimci girişimciliğe adim atmak için bu yöntem veya yöntemlerden bir kaçini kullanabilmektedir. Ya¬pilan çalişma sonucunda farkli iki bölgedeki iki üniversitenin öğrencileri arasin¬da girişimciliğe ve girişimciliğin finansmanina bakişinin bazi noktalarda ayrişti-ği sonucuna ulaşilmiştir.