Buradasınız

Türk Sermaye Piyasasında Faizsiz Yatırım Araçlarinin Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Dönük Bir Bakiş

An Evaluation of Interest-free Capital Market Investment Instruments in Turkish Capital Market and a Prospective Outlook

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study aims to evolve an approach in developing interest-free investment instruments in Turkey that are expected to play a vital role for deepening capital markets. The study analyses the Turkish experience in the light of development at "Islamic Finance" abroad and tries to figure out the steps to be taken to widen investor base in Turkey by providing interest-free investment vehicles and sug- gests a strategic road map for the future success. The outcomes show that liqu- of the financial instruments and investment funds on Shariah-compliant se- curities is important in enhancing this market. Moreover, legal and tax regulati- ons should be proper and clear and there should be an efficient and continuous coordination among regulatory authorities, Islamic Law academicians, financial institutions and companies.
Abstract (Original Language): 
Bu çalişma, Türk sermaye piyasasinin derinlik kazanmasinda önemli bir rol oynayacağina inanilan faizsiz finansal araçlarin ülkemizde geliştirilmesine işik tut-mayi hedeflemektedir. Çalişmada, yurtdişi piyasalarda "İslami Finans" başliği al¬tinda ortaya çikan ve finans piyasalarinda gittikçe artan bir ilgi gören gelişme¬ler çerçevesinde, Türkiye'de yaşanan deneyimler irdelenmiş ve özellikle serma¬ye piyasasi açisindan, faize duyarli yatirimcilara yeni finansal araçlarin sunul-masina yönelik atilmasi gereken adimlar konusunda nasil bir stratejik yol harita-si izlenmesi gerektiği incelenmiştir. Bu noktada, ihraç edilecek menkul kiymetle-rin likiditesinin ve İslami açidan uluslararasi kabul görmüş kriterlere göre seçil¬miş menkul kiymetlere dayali yatirim fonlarinin önemli olduğu, ihraci gerçekleş¬tirilecek finansal araçlarin hem hukuki ve vergisel açidan doğru yapilandirilmasi gerektiği, hem de ayni zamanda yatirimcilar nezdinde güven ve farkindalik yara¬tacak şekilde, düzenleyici otoriteler, İslam Hukuku akademisyenleri, finansal ku¬ruluşlar ve şirketler arasinda etkin ve sürekli bir koordinasyonun sağlanmasinin önemli olduğu ortaya konmuştur.