Buradasınız

Elazığ Yöresinde 150 Yenidoğanın Cilt Bulguları Yönünden Değerlendirilmesi

The Evaluation of The Skin Findings of 150 Newborns at Elazıg Region

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Evaluation of The Skin Findings of 150 Newborns at Elazıg Region Objective: We aim to investigate the skin findings of newborns at Elazıg in this study. Materials and methods: One hundred and fifthy babies born in Elazığ were evaluated according to dermatological findings in the first three days after birth. Results: The skin findings detecting in the newborns were as follows: Salmon patch (41,3%), mongolian spot (40%), toxic erythema (20%), desquamation (12%), miliaria (8%), lumbosacral bristle (6,6%), cutis marmorata (4,6%), miniature puberty (1,3%), telengiectasy (1,3%), anonichia (1,3%), nevus spilus (0,6%), congenital melanocytic nevus (0,6%), congenital epidermolysis bullosa (0,6%) and congenital Rubella (0,6%). Conclusion: The different skin findings, detected in the newborn period, can be temporary or permanent. These findings can differ according to race, region and seasons.©2008, Firat University, Medical Faculty.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmada Elazığ ilinde doğan bebeklerin cilt bulgularının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Elazığ ilindeki 150 yenidoğan bebek doğumdan sonraki ilk üç gün içinde cilt bulguları yönünden değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yenidoğanlarda salmon lekesi (%41,3), mongol lekesi (%40), toksik eritem (%20), deskuamasyon (%12), miliaria (%8), lumbosakral kıllanma (%6,6), kutis marmorata (%4,6), minyatür puberte (%1,3), yanaklarda telenjiektazi (%1,3), anonişia (%1,3), nevus spilus (%0,6), konjenital melanositik nevus (%0,6), konjenital epidermolizis bülloza (%0,6) ve konjenital rubella (%0,6) gözlendi. Sonuç: Yenidoğan döneminde bir kısmı geçici, bir kısmı ise kalıcı olabilen, bazıları sadece bu döneme özgü birçok cilt bulgusu izlenmektedir. Bazı cilt bulguları ırklara, bölgelere ve mevsimlere göre farklılık göstermektedir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

REFERENCES

References: 

1. Hurwitz S. Cutaneous disorders of the newborn. In: Hurwitz S (editors). Clinical Pediatric Dermatology. Textbook of skin disorders of childhood and adolscense. 2. baskı. Philadelphia: WB Saunders Company, 1993: 7-44.
2. Pekcan
Yaşa
r Ş, Mansur T. Yenidoğan dönemindeki fizyolojik deri bulguları. T Klin J Pediatr 2005; 14: 184-192.
3. Feldman M, Abudi Z, Yurman S. The incidence of birthmarks in Israeli neonates. İnt J Dermatol 1995; 34: 704-706.
4. Lawrence M, Solomon and Nancy B. Common bening skin disorder In: Taeusch HW, Ballard RA, Avery ME (editors). Diseases of the newborn. 6. baskı. Philadelphia: WB Saunders Company, 1991:991-996.
5. Nanda A, Kaur S, Bhakoo ON, Dhall K. Sunvey of cutaneous lesions in Indian newborns. Pediatr-Dermatol 1989; 6: 39-42.
6. Ergin H,
Kılı
ç İ, Karaduman D, Akalın N, Bostancı İ, Akşit MA. Denizli bölgesinde 747 yenidoğanın cilt bulguları yönünden
taranması.
T
Klin Dermatol 1997; 7: 187-191.
7. Tüzün Y, Zahmacıoğlu Z. Yenidoğanda geçici deri belirtileri. In: Tüzün Y, Kotağyan A, Serdaroğlu S (editors). Pediatrik dermatoloji. 1. baskı. İstanbul: Nobel tıp; 2005; 39-46.
8. Kane KS, Ryder JB, Johnson AR, Baden HP, Stratigos A.
Cutaneous findings in the newborn. In: Cook D (editor). Color atlas & synopsis of pediatric dermatology. 1.baskı. New York: Mc Graw-Hill; 2002: 2-30.
9. Karvonen SL, Vaajalahti P, Marenk M, Janas M, Kuokkanen K. Birthmarks in 4346 Finnish newborns . Acta Derm Venereol
1992; 72: 55-57.
10. Tsai FJ, Tsai CH. Birthmaks and congenital skin lesions in Chinese newborns. J Formos-Med-Assoc 1993; 92: 838-841.
11.
Seze
r V. Yenidoğanın deri hastalıkları. Katkı pediatri dergisi
1983; 4:1132.
12. Jocobs AH, Walton RG. The incidence of birthmarks in the neonate pediatrics 1976; 58: 218-222.
13. Osburn K, Schosser Rh, Everett MA. Congenital pigmented and vascular lesions in newborns infant. J Am Acad Dermatol 1987;
16: 788-792.
14. Cordova A. The mongolian spot- a study of ethnic differences and literature review. Clin Pediatr1981; 20: 714-719.
15. Rivers JK, Fredricksen PC, Dipdin C. A prevelance survey of dermatoses Australian neonate. J Am Acad Dermatol 1990;
23:77-2381.
16. Keitel HG, Yadav V. Etoilogy of toxik erytema. Am J Dis Child 1963; 106: 306-309.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com