Buradasınız

KUR’AN’DA HAYVAN DAVRANIŞLARINA BENZETİLEN İNSAN KARAKTERLERİ.

The Human Characters Sımulatıng Anımal Behavıours in Holy Quran

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In every society, some abnormal human behaviours are associated with some kind of animal behaviours. Holy Quran, too, prefers this way in order to explain effectively certain human characters. It makes clear some human characters with the help of comparison between animals like donkey, dog, monkey.
Abstract (Original Language): 
İnsan davranışlarını anlamının bir yolu da hayvan davranışlarını incelemektir. İnsanlar, bazı olumsuz davranışları ya da kişilik özelliklerini hayvan davranışlarına benzeterek anlatmaya çalışırlar. İnsanlığın bu etkili ifade biçimi, Yüce Allah tarafından Kur’an’da da kullanılmıştır. Kur’an’da genel olarak hayvan türüne ve özel olarak belli bir hayvan cinsine gönderme yapılarak insan davranışları anlatılmaya çalışılmıştır. Biz bu anlatımlar içerisinde özellikle belli bir hayvanın adı verilerek yapılan benzetmeleri inceleyeceğiz.
47-75