Buradasınız

FUZÛLÎ’NİN “SANA” REDİFLİ GAZELİ ÜZERİNE TASAVVUFÎ BİR ŞERH DENEMESİ

A Sufism Commentary Essay on Fuzûlî’s “Sana” Rhyme Ghazel

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
A poem is a very meaningful art work. Although interpretations mad efor poems are mainly for readers, its important because this is conscious and the text is understood. It isnt easy to understand and interpret the meaningful pomes of the classical poem. Especialy, it is necessary that there should be a serious accumulation on sufism interpretations. At this point , only well-informed readers can understand the text. Readers must approach the poem by avoiding expressions given decisiveness; they must avoid invarible and one meaningful approachs. Trying to understand the feelings and thoughts in poem and interpreting corectly what the poet say sor dosen’t say is one of the redaers most important work. Sufism becomes moral with God’s moral. Sufism becomes poor in front of the God. To become poor and helpless poor in front of it is to accept that you need it. Sufism way, is born again in hymn field and thus it is a way that remous from person’s bodily nature. İn this study we will try to look over and understand Fuzûlî’s “sana” rhyme ghazel
Abstract (Original Language): 
Şiir, çok anlamlı katmanlar üzerine kurulan bir sanat eseridir. Şiir için yapılan yorumlar okuyucu merkezli olsa da bunun bilinçli olması ve metnin anlaşılması noktasında önem kazanır. Klasik şiirin çok anlamlı şiirlerini anlayıp yorumlamak kolay değildir. Özellikle tasavvufî yorumlar konusunda ciddi bir birikimin olması gerekir. Bu noktada ancak donanımlı okur metne nüfuz edebilir. Okuyucu, kesinlik bildiren ifadelerden kaçarak şiire yaklaşmalı; sabit ve tek anlamlı yaklaşımlardan kaçınmalıdır. Şiirdeki duygu ve düşünceyi anlamaya çalışmak, şairin söylediklerini veya söylemediklerini doğru yorumlamak okuyucunun en önemli ödevlerinden biridir. Tasavvuf, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Tasavvuf, Allah karşısında yoksul olmaktır. Onun karşısında yoksul ve aciz olmak, ona muhtaç olduğunu kabul etmektir. Tasavvufî yol, ilahî olanda yeniden doğmak ve böylece Hakikat ile birleşmek için insanın tensel doğasından çıktığı bir yoldur. Bu çalışmamızda Fuzûlî’nin “sana” redifli gazelini anlamaya ve tasavvufî bir bakışla incelemeye çalışacağız.

REFERENCES

References: 

CEBECİOĞLU, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Anka Yay. İstanbul,
2005
CEYLAN, Ömür, Tasavvufi Şiir Şerhleri, Kapı Yay. İstanbul, 2007
CHİTTİCK, William, Tasavvuf, Kısa Bir Giriş (çev. Turan KOÇ) İz yay. İstanbul, 2008
DEMİREL, Şener, Dinle Neyden, Manas Yayınları, Elazığ, 2009
Fuzûlî Divanı, (Hzl. K. AKYÜZ, S. BEKEN, S. YÜKSEL, M. CUNBUR), Akçağ
Yayınları, Ankara 1997
İPEKTEN, Haluk, “Gazel Şerhi Örnekleri”, Türk Dili Dergisi, (Türk Şiiri Özel Sayısı
II), Ankara 1986, S.415-416-417
İZ, Mahir, Tasavvuf, Kitabevi Yay. İstanbul 2001
İZUTSU, Toshihiko, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler (çev. Ramazan
ERTÜRK), Anka yay. İstanbul 2002
LIVINGSTON, Ray, Geleneksel Edebiyat Teorisi, (çev. Necat Özdemiroğlu) İnsan
Yayınları, İstanbul 1998
NASR, Seyyid Hüseyin, Tasavvufi Makaleler, (çev. Sadık Kılıç) İnsan Yay. İstanbul
2007
PALA, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı yay. İstanbul, 2005
PÜRCEVADÎ, Nasrullah, Can Esintisi -İslam’da Şiir Metafiziği-, (çev. Hicabi
Kırlangıç) İnsan Yayınları, İstanbul 1998
SCHUON, Frithjof, Tasavvuf, Kabuk ve Öz, (çev. Veysel Sezigen) İz yay. İstanbul
2006
TARLAN, Ali Nihat, Fuzûlî Divanı Şerhi, Akçağ yayınları, Ankara 2003
YILDIRIM, Suat, Kur’an-ı Hâkim ve Açıklamalı Meali, İstanbul 2001

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com