Buradasınız

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA CEBEL-İ BEREKET SANCAĞINDA MÜSLÜMANLAR VE GAYRİMÜSLİMLER

The Muslims and non-muslims in the Cebel-i Bereket Sancak in the late 19th Century

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the late of nineteenth Century, the Cebel-i Bereket Sanjak had connected with Adana province and had been consisted of Yarpuz, Hassa, İslahiye, Bulanık, Payas and Osmaniye province. In that era, the Muslim Turks, Non-Muslim Armenians had been lived in the Cebel-i Bereket Sanjak. The Muslims and Non-Muslims have been continued their cultures in their religious and social institutions as temple, school and so on. The Muslims and Christians in this province have been lived in a good dialogue in this era as in the past.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzyılın sonlarında Cebel-i Bereket sancağı, Adana Vilayetine bağlı olup, Yarpuz, Hassa, İslahiye, Bulanık, Payas ve Osmaniye kazalarından meydana gelmekteydi. Bu dönemde Cebel-i Bereket Sancağı dahilinde, Müslüman Türkler ve Gayrimüslim Ermeniler yaşamaktaydılar. Müslümanlar ve Gayrimüslimler kendilerine ait ibadethane, okul gibi dini ve sosyal kurumlarında kendi kültürlerini sürdürmekteydiler. Bölgedeki Müslümanlar ve Hıristiyanlar, geçmişte olduğu gibi, o dönemde de iyi bir diyalog içerisinde yaşamaktaydılar.