Buradasınız

İSLAMİ BİR EKONOMİDE FİRMA DÜZEYİ KARARLARI VE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ.

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Japonya ve Almanya II. Dünya savaşı boyunca bütünüyle yıkılmış, sanayi kompleksleri müttefik kuvvetlerin yıkıcı hava bombardımanları sonucu yerle bir olmuştu. Her iki ülke, ulaşım ve iletişim sistemleri de dâhil, hemen hemen bütün üretim araçları ve altyapıları felç olmuş bir şekilde müttefiklerin işgali altında savaştan çıktılar. Japonya’nın savaştaki yıkımını 23 Eylül 1946 tarihli Nippon Times şöyle tasvir etmektedir: Tokyo şehir merkezinin yerleşim alanının yüzde 70'i, Osaka'nın yüzde 80'i, Nagoya'nın ise yüzde 90'ı tahrip edilmişti. Ulaşım (vasıtaları), kalabalık gıcırtılı trenler, iki tekerlekli, bisiklete iliştirilecek şekilde düzenlenmiş elle çekilen "el arabaları" ve öküz arabalarıyla (kağnılarla) sınırlıydı. Savaşın sonunda bütün Japonya'da sadece 41000 motorlu araç vardı, onların da yarısı atıl ve neredeyse kalanın tamamı da mangal kömürü enerjisiyle çalışıyordu. Geceleyin hiçbir caddede ışık bulunmamaktaydı, evlerin çok azında ışık vardı..

REFERENCES

References: 

Ali, Muhammed. A Manual of Hadish. Lahore: Ripon Printing Pres, 1945.
Briggs, V. M. É Human Resources Development and the Formulation of National Economic
Policy.” Journal of Economic Issues 21, no. 3 (September 1987): 1207–40.
Carnevale, A. Human Capital:A High Yield Corporate Asset. Washington, DC:American
Society for Training Directors, 1983.
Chapra, M. U. “Economic Development in Muslim Countries: A Strategy in the Light of
Islamic Teachings.” Paper presented at the Seminar on Islamic Economic, Cairo, Eigpt, 6–9
September 1988.
Colliers Encyplodia. Vol 11. New York: MacMillan, 1986, p.68.
David. F. R Strategic Managemenet, 3d ed.New York: MacMillan,1991.
Denison, E.F.Trends in American Growth, 1926- 1983.Washington, DC:The Brookings
Institution,
Gitman, L. J.Prensiples of Managerial Finance, 6th ed. New York: ed. Harper Collins, 1991.
Henry, J. W. “ESOPs with Productivity Payoffs” Journal of Business Strategy. (July-August
1989): 33.
Khan, Muhammad A. “Islamic Economics: State the art.” In Towards Islamization of
Disciplines. Herndon, VA: the International Institute of Islamic Tought, 1981.
Kuran, Timur. “On the Nation of Economic Justice in Contemporary Islamic Tought.
“International Juıournal of Middle East Studies 21 (1989): 171–91.
Levine, R., “Stock Markets, Growth, and Tax Policy,” Journal of Finance 46, no. 4
(September 1991): 1445-65.
Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 9:2 (2004)
____________________________________________________________________________
123
Manan, M. A. Islamic Economics: Teory and Practise, rev. ed. Cambridge, UK: Holder and
Stoughout, The Islamic Academy, 1986.
Marshall, R. “The Role of Apprenticeship in an Internationalized Information World.” Paper
presented at the Conferance on Learning By Doiing sponsored by T he International Union of
Operating Engineers, the U.S.Departmant of Labork, and Cornel Universty, Albeny, New
York, 6 April 1989.
Mishan, E. J. “Growth and Anti-Growth: What are the Issues?” In The Economic Growth
Contreversy, edited by Weintraub, Schwartz, and Anderson.USA: International Arts and
Sciences Press Inc., 1973.
National Comission on Excellence in Education. Nation at Risk: The Imperative for
Educational Reform, A Report to U.S. Department of Education. Washington, DC: U.S.
Government Printing Office, 1983.
Nippon Times, 23 September 1946, p. 3. Quoted in Theodore Cohen , Remaking Japan: The
American Occupation as New Deal. New York: The Free Pres, 1987.
Prevention Magazine, “Prevention at Work” (August 1991): 14.
Reich, R. The Work of Nations. New York: Alfred and Knopf, 1991.
Rostow, W. W. The Process of Economic Growth, 2nd. ed. Oxford Univesity Pres, London,
1960, p. 35.
Scholes, M. S. “Stock and Compensation,” Journal of Finance 46, no. 3 (July 1991): 803-23.
Wall Street Journal, October 7, p.A.4

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com