Buradasınız

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA MERSİN SANCAĞIND0A MÜSLÜMANLAR VE GAYRİMÜSLİMLER.

-The Muslims and non-muslims in the Mersin Sancak in the late 19th Century-

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In the late of nineteenth Century, the Mersin Sanjak had connected with Adana province and had been consisted of Mersin, Tarsus province. In that era, the Muslim Turks, Non-Muslim Armenians, Catholics, Greeks, Protestants and Jews had been lived in the Mersin Sanjak. The Muslims and Non-Muslims have been continued their cultures in their religious and social institutions as temple, school and so on. The Muslims and Christians in this province have been lived in a good dialogue in this era as in the past.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzyılın sonlarında Mersin sancağı, Adana vilayetine bağlı olup, Mersin ve Tarsus kazalarından meydana gelmekteydi. Bu dönemde Mersin sancağı dahilinde, Müslüman Türkler, Gayrimüslim Ermeniler, Katolikler, Rum-Ortodokslar, Protestanlar ve Yahudiler yaşamaktaydılar. Müslümanlar ve Gayrimüslimler kendilerine ait ibadethane, okul gibi dini ve sosyal kurumlarında kendi kültürlerini sürdürmekteydiler. Bölgedeki Müslümanlar ve Hıristiyanlar, geçmişte olduğu gibi, o dönemde de iyi bir diyalog içerisinde yaşamaktaydılar.