Buradasınız

Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuruluşunun

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Evkaf-ı İslamiye Müzesi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü münasebetiyle 27 Mayıs 2014 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde bir panel düzenlendi. Vakıflar Genel Müdürü Sayın Adnan Ertem ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Musa Duman’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda tarihçi, müzeci ve vakıf uzmanları Prof. Dr. Hüsrev Subaşı’nın yönettiği bir panelde kendi zaviyelerinden konuyu değerlendirdiler. “Evkaf-ı İslâmiye’den Türk ve İslam Eserlerine: Türkiye’de Vakıf Müzeciliğinin Siyasal Anlamı” başlıklı bildirisinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göleç, Evkaf-ı İslamiye Müzesi’nin yeni adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin tarihinin kendi geçmişinden ibaret olmadığını, bu tarihin Türkiye’nin genel siyasal ve ideolojik tarihinin adeta bir yansıması olduğunu, vakıf müzeciliği özelinde bugünkü gelişme ve tartışmaların da bugünkü politik bağlam nazar-ı dikkate alınarak anlaşılabileceğini ifade etti.
383
384