Buradasınız

Batı Müziği Yazısında Süslemeler

Ornaments in western music notation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The ornamental notes and symbols in western music notation, which were first seen in baroque era, are the elements, which give color, strength and elegance to the music. These ornaments seen as small size notes and special signs in music works embody it without hindering its normal flow. It is important that music educators, students and performers know the current applications of these ornamental sighs and notes as well as their traditional usage for the satisfactory performance of the work
Abstract (Original Language): 
Batımüziği tarihinde, ilk olarak barok dönemi müziğiyle ortaya çıkan, müzik yazısında süsleme notalarıve sembolleri, müziğe renk, zarafet katan, ifadesini güçlendiren unsurlar olmuşlardır. Bir müzik eserinde normal notalardan daha küçük ebatlarda notalar ve özel işaretler şeklinde karşımıza çıkan süslemeler, müziğin normal akışını engellemeksizin eseri bir nakışgibi süslerler. Müzik eğitimcisi, öğrencisi ve icracısının müzik yazısınısüsleyici bu nota ve işaretlerin, bugünkü uygulamalarıyanında geleneksel tarzlarınıda bilmesi, eserin sağlıklıicrasıbakımından önemlidir.

REFERENCES

References: 

Agay, D. (1971). The Baroque Period, New York , USA, Yorktown Music Press Inc.
Akkaş, S. (2000). Gazi Sanat Dergisi, Cilt 21, 67.
Gazimihal, M. R. (1961). Musiki Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
Hoffer, C., R. (1989). The Understanding of Music, Wadsworth Publishing Company,
Belmont, California.
Holts, I. (1988). An ABC of Music, Oxford-Newyork, USA, Oxford University Press.
İlyasoğlu, E. (1999). Zaman İçinde Müzik, YapıKredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret
ve Sanayi A.Ş, İstanbul.
Jacobs, A. (1997). Dictionary of Music, Penguin Books Ltd., London.
Kennedy, M. (1996). The Concise Oxford Dictionary of Music, Oxford University
Press., Newyork.
Neumann, F. (1986). Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton
University Pres, USA.
Newman, A. (1995). Bach and The Baroque, , Pendragon Press Stuyvesant, NY., New
York.
Rossi, A. (1994). Metodo Completo Per la Divisione Bona,. G. Ricordi & C., Milano,
Italy.
Usmanbaş, İ. (1965). Kısa Dünya Musikisi Tarihi (yazan, Curt Sachs), Milli Eğitim
Basımevi, İstanbul.
Zorn, J. (1995). Listening to Music, Prentice-Hall Inc., New Jersey.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com