Buradasınız

20. Yüzyıl Türk Müziğine Farklı Bir İz Bırakan M. Reşat Aysu’ nun Hayatıve Bestecilik Kimliği

The Life And Identity AsA Composer Of M. Reşat Aysu Who Had A Distinct Inflvence On The 20 th Century Turkish Music

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mehmet Reşat Aysu was born in Tekirdag in 1910. The composer lost his mother and father while he was very young. He had started working of musical composition in 11 years old. According to latest documents, he had composed the musical composition to 1994. Aysu, his energetic spirit had reflected also his arts. Generally, the top of his arts have got impressive motif, energetic transitive, with trio and acor. When we seperated two parts his arts that instrumantal in words, the instrumantal arts with regard to in words arts more relax, more free and he has conveyed own sense and ideas.Due to, his in words arts depend on words, Aysu who is composer hasn’t felt very relax. He had worked Turkish Music Spirit within discipline and dynamism of west in his instrumantal arts, he had got very important synthesis, orginal brain and talent. In order to he is much succes in his instrumantal arts, he is instrumantal arts composer. Aysu had generally prefered Düyek and Aksak Semai style in composing arts styles. Aysu had composed most of his arts (30arts) in Nihavend harmony. He had prefered kind of tones from West Music Composes. But he had frequently prefered minor tones.M.Reşat Aysu has clearly composer ıdendify who is one of the best composers in 20th century , died 14 October 1999, 340 valuable arts behind him.
Abstract (Original Language): 
Mehmet Reşat Aysu 1910 yılında Tekirdağ’da doğdu. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybeden bestekâr, on bir yaşında bestecilik çalışmalarına başlamıştır. Eldeki kayıtlara göre 1994 yılına kadar besteler yapmıştır. Aysu, dinamik ruhunu eserlerine de yansıtmıştır. Genellikle eserlerinin başında akorlu, trioleli ve atlamalıdinamik ve çarpıcımotif vardır. Eserlerini saz eserleri ve sözlü eserler olarak ikiye ayırdığımızda, saz eserlerinde sözlü eserlerine nazaran daha rahat, daha özgür, kendi duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade edebilmektedir.Saz eserlerinde, batının disiplini ve dinamizmi içinde Türk Mûsıkîsi ruhunu işlemiştir. Çok önemli sentezlere varmışolan Aysu, aynızamanda besteci olarak çok özel bir yeteneğe de sahiptir. Saz eserlerinde daha başarılıolduğu için bir saz eseri bestekârıdır.Aysu, bestelediği eserlerin usûllerinde genellikle Düyek ve Aksak Semâî usûlünü tercih etmiştir. Eserlerinin çoğunu (30 eser) Nihâvend makâmında bestelemiştir. BatıMüziği besteleri açısından da çeşitli tonları, fakat daha çok minör tonlarıtercih etmiştir. 20. Yüzyılın en iyi, bestekarlık kimliği en belirgin bestecilerinden olan M.Reşat Aysu, ardında 340 değerli eser bırakarak 14 Ekim 1999 da vefât etmiştir

REFERENCES

References: 

Akdoğu, Onur., (1996). Türler ve Biçimler. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi
Akgün, Fehmi., (1993). Yıllar Boyunca Tango. İstanbul. Pan Yayıncılık.
Andre , Hodeir., (1994). Müzik Türleri ve Biçimleri. İstanbul. Pan Yayıncılık.
Arel, Hüseyin Saadettin., (1997). Prozodi Dersleri. İstanbul. Pan Yayıncılık.
Bardakçı, Murad., (1983). Türk Mûsıkîsi BestekârlarıKülliyatı. İstanbul.
Çalışır, Feridun., (1996). Müzik Dili Sözlüğü. Ankara: Evrensel Müzikevi Yayınları.
Koray, Fuad., (1957). Müzik Formları. İstanbul: Maarif Vekaleti Yayınları.
Koro ., (1987). Aylık Türk Müziği Dergisi,Sayı1. İstanbul.
Yılmaz, Zeki, (1990), Büyük Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi, Ankara: Başbakanlık
Basımevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com