Buradasınız

TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE 0-1 HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND USE OF 0-1 GOAL PROGRAMMING METHODS IN SELECTING SUPPLIER FIRM

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Organizations have to work with a lot of supplier firms in order to continue their activities. Selecting the supplier firms from a group of candidates is a difficult decision making problem. In this study, Analytical hierarchy process and general structure of 0-1 goal programming techniques are presented and an application to select supplier is performed using the two methods. Using the two methods together is also discussed in this study.
Abstract (Original Language): 
Organizasyonlar, faaliyetlerini sürdürebilmek için birçok tedarikçi firmayla çalışmak zorundadırlar. Tedarikçi firmaların bir grup adayın içinden seçilmesi zor bir karar problemidir. Bu çalışmada Analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 Hedef Programlama tekniklerinin genel yapısı anlatılmış ve her iki yöntemin kullanılmasıyla tedarikçi seçimine yönelik bir uygulama yapılmıştır. Bu metotların bir arada kullanılmasının etkinliği de tartışılmıştır.
41-52