Buradasınız

Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Determination of Level of Chicken Meat Consumption and Consumption Pattern of Consumers in Şanlıurfa Urba n Areas

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was designed to investigate the level of chicken meat consumption and consumption pattern of consumers in Şanlıurfa urban areas. The database of the present study was made up by surveying the people representing different groups of standard of living. The survey was carried out between January and February, 2000. According to the results obtained among the f amilies investigated, while the consumption of chicken meat per person was 133 kg, this was 75.6 kg per family. The consumption of chicken meat varied depending upon the people's standard of living and the increase in the standard of living brought about more chicken meat consumption. It was also noticed that while 43.4 percent of the consumers bought chicken meat once a week, 34.3 percent of the consumers had once in every two weeks, 13.5 percent of them purchased once a month and 8.8 percent of consumers bought more than once a-week. In average, 602 percent of the consumers preferred to huy chicken as a whole. The ratio of the consumers preferred to purchase chicken as parts was 36.7 percent. The most preferred part of chicken was legs with preference of 50 percent of consumers This was followed by breast with 36.7 percent preference. 46.0 percent of the consumers who favour to buy chicken as a whole, want to have a medium size carcass, It was also noticed that there was a remarkable variations between the places where consumers bought chicken and many of the consumers (73.32 percent) preferred to buy chicken from the markets.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Şanlıurfa İli Merkez ilçe kentsel alanında tüketicilerin tavuk eti tüketim düzeylerini ve tüketim davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla yapılan araştırma için gerekli veriler kentsel alanı temsil edecek şekilde farklı gelir düzeyine sahip ailelerden anket yoluyla elde edilmiştir. Anket çalışmaları 2000 yılı Ocak-Şubat aylarında yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, incelenen ailelerde kişi başına yıllık tavuk eti tüketimi ortalama olarak 13.3 kg, aile başına yıllık tavuk eti tüketimi ise 75.6 kg olarak bulunmuştur. Tavuk eti tüketim düzeyinin farklı gelir gruplarında değişiklik gösterdiği ve tüketicilerin gelir düzeyine bağlı olarak tavuk eti tüketim düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Tüketicilerin tavuk eti alım sıklığı incelendiğinde, tüketicilerin % 43.4'ünün haftada bir tavuk eti satın aldığı gözlenirken, % 34.3'ü iki haftada bir, % 13.5'i ayda bir ve % 8.8'inin ise haftadan birden fazla aldığı tespit edilmiştİT. Tüketicilerin ortalama % 60.2'si tavuk etini tüm olarak satın alırken, % 39.8'i parça halinde satın aldıklarını bildirmişlerdir. Tavuk etinde en çok tercih edilen kısım % 50.0 oranı ile but eti olurken, bunu % 36.7 oranı ile göğüs eti izlemektedir. Tavuk etini bütün halinde alanların % 46.0'sı karkasın orta büyüklükte olmasını arzu etmektedirler. Tüketicilerin tavuk eti alım yerleri önemli ölçüde farklılık göstermiş ve tüketicilerin % 73.32' lik kısmının tavuk etini marketten satın aldıkları saptanmıştır.
145-150

REFERENCES

References: 

1.
Hasipek
, S., Aktaş, N.: Türkiye' deki Tavuk
Ürünlerinin İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Tavukçuluk Konferansı YUTAV 97. 1997: 15-22.
2.
Olhan
, E.: Türkiye'de Tavukçuluk ve Sözleşmeli
Üretim. Uluslararası Hayvancılık 99' Kongresi. 1999:267-273.
3.
Çivi
, H., Gürler , Z., Esengün, K., Karkacıer, O.: Tokat
İli Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Beyaz Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma. G.O.P. Ünv. Ziraat Fak. Derg. 1993; 10 (1): 116-122.
4.
Hanta
, B., Yurdakul, O.: Adana İli Kentsel Alanda
Hayvansal Gıda Tüketim Yapısı. Ç. Ü. Ziraat Fak. Derg. 1994; 10 (2): 169-184.
5.
Yıldırım
, L, Yalçınkaya, O.: Tavuk Eli Tüketim Yapısı:
Van İli Erciş ilçesi Omeği. Uluslararası Hayvancılık 99' Kongresi. 1999:417-421.
6.
Uluocak
, A. N., Karaman, M., Kiraz, S.:
Kahramanmaraş'ta Tüketicilerin Piliç Eti Alım ve Tüketim Davranışları. Uluslararası Tavukçuluk Konferansı. VIV Poultry Yutav '99. 1999: 268-273.
7.
Akdemir
, Ş.: Adana İli Kentsel Alanda Tüketicilerin
Yumurta Alım ve Tüketim Davranışları. Ç.Ü. Ziraat Fak. Derg. 1989; 4 (5): 126-136.
8.
Gül
, A., Şahin, K.: Adana İlinde Ailelerin Tavuk Eti
Alım ve Tüketimi Üzerine Bir Araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fak. Derg. 1998. 10 (2): 71-80.
9. Demirulus, H.. Aydın, A., Kara, A.: Broiler
Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Açısından Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi ve İrdelenmesi. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu. 1997:315-318.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com