Buradasınız

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Kabuklu ve İç Meyvesinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of some physical properties of pistacia( Pistacia vera L.) nut and its kernel

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To design of equipment to transport, separate, process and store, the physical properties of the agricultural materials should be known. In this study, some physical properties of pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel were determined. The mean values of lenght, width, thickness and geometric mean diameter were 19.81, 10.94, 9.33, and 12.60 mm for pistacia and 15.32, 7.64, 7.03, and 9.71 mm for its kernel. The mean single fruit mass, sphericity, angle of repose, bulk and true density, single nut volume, surface area, porosity values were obtained as 0.917 g, 63.72 %, 16.97°, 539.04 kg/m3, 1050.18 kg/m3, 0.874 cm3, 5.00 cm2 and 48.62 % for nut of pistacia, respectively. The mean single fruit mass, sphericity, angle of repose, bulk and true density, single kernel volume, surface area, porosity values were obtained as 0,452 g, 60.55%, 18.34°, 518.82 kg/m3, 953.53 kg/m3, 0.474 cm3, 2,76 cm2 and 45.55% kernel of pistacia, respectively. The mean values of coefficient of dynamic friction against galvanized metal, mild metal and rubber surfaces were 0.248; 0.317 and 0.525 for nut of pistacia and 0.321; 0.326, and 0.798 for kernel of pistacia, respectively. The maximum and minimum static and dynamic friction coefficients were found for rubber surface and galvanized metal, respectively.
Abstract (Original Language): 
Ürünlerin taşıma, temizlerne-sımflandrrrna, işleme ve depolamayla ilgili tarım makinaları tasarımında tarımsal ürünlerin fiziksel özellikleri önemli bir kriterdir. Bu çalışmada, antepfıstığı (Pistacia vera L.) kabuklu ve iç meyvesinin bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Uzunluk, genişlik, kalınlık ve geometrik ortalama çap değerleri antepfıstığı kabuklu materyali için sırasıyla 19,81, 10,94, 9,33 ve 12,60 mm ve iç meyvesi için ise 15,32, 7,64, 7,03 ve 9,71 mm olarak bulunmuştur. Antepfıstığı kabuklu meyvesi için tek meyve ağırlığı (0,917 g), küresellik (%63.72), yığılma açısı (16,97°), yığın hacim ağırlığı (539,04 kg/m3), tane hacim ağırlığı (1050,18 kg/m3), tek meyve hacmi (0,874 cm3), yüzey alanı (5,00 cm2) ve porozite (%48,62) olarak belirlenmiştir. Antepfıstığı iç meyvesi için tek meyve ağırlığı (0,452 g), küresellik (%60,55), yığılma açısı (18,34°), yığın hacim ağırlığı (518,82 kg/m3), tane hacim ağırlığı (953,53 kg/m3), tek meyve hacmi (0,474 cm3), yüzey alanı (2,76 cm2) ve porozite (% 45,55) olarak belirlenmiştir. Araştırmada incelenen antepfıstığı kabuklu ve iç meyvesinin sürtünme katsayısı değerleri de incelenmiştir. Dinamik sürtünme katsayısı değerleri, galvaniz metal, sac ve lastik sürtünme yüzeyleri üzerinde antepfıstığı kabuklu meyvesi için sırasıyla 0,248; 0,317 ve 0,525 ile iç meyvesi için ise 0,321; 0,326 ve 0,798 olarak bulunmuştur. Lastik sürtünme yüzeyi, hem kabuklu ve iç meyve için en yüksek statik ve dinamik sürtünme katsayısı değeri verirken galvaniz metal ise en düşük değerleri vermiştir.

REFERENCES

References: 

Akcali. I.D., A. Ince, and E. Guzel, 2006. Selected
Physical Properties of Peanuts. International Journal of Food Properties, 9: 25-37.
Altuntas, E., E. Ozgoz, O.F. Taser, 2005. Some
Physical Properties of Fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.) Seeds. Journal of Food Engineering, 71: 37-43. Anonymous, 2007. Antepfıstığı. http://bilgi- sitesi.cwrwgl.com/k/antep_fistigi.html.
Aydin, C.,
2003
. Physical Properties of Almond Nut and Kernel. Journal of Food Engineering, 60: 315-320.
Aydin, C., 2007. Some Engineering Properties of Peanut and Kernel. Journal of Food Engineering, 79: 810¬816.
Balasubramanian, D., 2001. Physical Properties of Raw Cashew Nut. Journal of Agricultural Engineering
Research, 78: 291-297.
24
E.ALTUNTAŞ, A.MUTLU
Deshpande, S.D., S, Bal, & T.P. Ojha, 1993. Physical Properties of Soybean Grains. Journal of Agricultural Engineering Research, 56: 89-92.
Haciseferogullari, H., İ. Gezer, M.M. Ozcan, B. Muratasma, 2007. Post Harvest Chemical and Physical-Mechanical Properties of Some Apricot Varieties Cultivated in Turkey. Journal of Food Engineering, 79: 364-373.
Kaleemullah, S., & J.J. Gunasekar, 2002. Moisture-Dependet Physical Properties of Arecanut Trues. Biosystem Engineering, 82: 331-338.
Kara, M., N. Turgut, Y. Erkmen, & İ.E. Güler, 1997.
Bazı
Tanel
i Ürünlerin Sürtünme Katsayılarının Belirlenmesi. 17. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Bildiri Kitabı, 609¬614, Tokat.
Mohsenin, N.N., 1970. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers, New York.
Olajide, J.D., & J.C. Igbeka, 2003. Some Physical
Properties of Groundnut Kernels. Journal of
Food Engineering, 58: 201-204.
Olajide, J.D., & Ade-Omowaye, B.I.O., 1999. Some Physical Properties of Locust Bean Seed. Journal of Agricultural Engineering Research,
74 : 213-215.
25
Olajide, J.O., J.C. Igbeka, 2003. Some Physical
Properties of Groundnut Kernels. Journal of Food
Engineering, 58, 201-204. Ozdemir, F., I. Akinci, 2004. Physical and nutritional
properties of four major commercial Turkish
hazelnut varieties . Journal of Food
Engineering, 63,3, 341-347. Özgüven, F., K. Vursavuş, 2005. Some Physical,
Mechanical and aerodynamic properties of pine
(Pinus pinea) nuts. Journal of Food
Engineering, 68:191-196. Özgöz, E., Ö.F. Taşer, G. Ergüneş, E. Altuntaş, 2004.
Bazı Tarımsal Ürünlerin Fiziksel Özelliklerinin
Belirlenmesi. GOÜ. Bilimsel Araştırma (2001/43
no'lu)
proj
e sonuç raporu. (Yayınlanmamış
Araştırma Projesi). Suthar, S.H., & S.K. Das, 1996. Some Physical Properties
of Karingda [Citrus lanatus (thumb) mansf ] Grains.
Journal of Agricultural Engineering Research, 65:
15-22.
Visvanathan, R., P.T. Palanisamy, V. Gothandapani, V. Sreenarayanan, 1996. Physical Properties of Neem Nut. Journal of Agricultural Engineering Research
63: 19-26

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com