Buradasınız

Türkiye’nin Mardin İlinde Sofralık İncir (Ficus carica L.) Seleksiyonu

Table Fig (Ficus carica L.) Selection in Mardin Province of Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey has great variations in distributions of wild fig forms as well as cultivated figs. Beskonak village has a special importance with respect to the genetic resources of figs. This study was carried out during 2002-2003 in Beskonak village of Derik county of Mardin province, which is located in the South East Anatolia Region of Turkey. Five different fig genotypes have the same name were selected in this research. According to the results of the weighted ranked method, 47-02-1 and 47-02-4 genotypes which had the highest scores (934 and 924) among the fig types were determined to be the best table figs. In the this study, fruit weight, fruit width, ostiolum width, TSS and titrable acidity of the genotypes were determined as 72.38-56.48 g, 61.35-46.73 mm, 5.15-2.35 mm, 23.53-18.12% and 0.26-0.20%, respectively. In general, these fig genotypes have been consumed to be fresh.
Abstract (Original Language): 
Türkiye kültüre edilmis incirlerin yanı sıra yabani incir formlarının yayılmasında büyük varyasyonlara sahiptir. Beskonak köyü incir genetik kaynakları açısından özel bir öneme sahiptir. Bu çalısma Mardin’in Derik ilçesine baglı Beskonak köyünde 2002-2003 yıllarında yapılmıstır. Burası, Türkiye’nin Güneydogu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Bu arastırmada, aynı isme sahip olan 5 farklı incir genotipi seçilmistir. Tartılı derecelendirme metodu sonuçlarına göre, bütün incir genotipleri içinde en yüksek puana (934 ve 924) sahip olan 47-02-1 ve 47-02-4 genotipleri en iyi sofralık incirler olarak belirlenmistir. Bu çalısmada genotiplerin meyve agırlıgı, meyve çapı, ostiol çapı, toplam kuru madde ve titre edilebilir asitligi sırasıyla 72.38-56.48 g, 61.35-46.73 mm, 5.15-2.35 mm, %23.53-18.12 ve %0.26-0.20 olarak bululmustur.

REFERENCES

References: 

Aksoy, U., 1991. Descriptors for Fig (Ficus carica L. and
related Ficus sp.) Ege University, Faculty of
Agriculture, Department of Horticulture, İzmir,
Turkey.
Aksoy, U., Seferoglu, G., Mısırlı, A., Kara, S., Sahin, N.,
Bülbül, S. and Düzbastilar, M., 1992. Ege Bölgesi
Kosullarına Uygun Sofralık İncir Çesit Seleksiyonu.
Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 9-13
Ekim, 1992,Cilt 1:545-548.
Alper, M.S., 2006. Sanlıurfa İlinde Yetistirilen İncirlerin
Morfolojik ve Pomolojik Olarak Belirlenmesi.
Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ms.C
Thesis, p,55, Sanlıurfa.
Anonymous,2007.www.fao.org/faostat/production/fig.
Bostan, S.Z. and İslam, A., 1999. Vakfıkebir’de
Yetistirilen Önemli Mahalli İncir Çesitlerinin
Pomolojik Özellikleri. Türkiye III. Bahçe Bitkileri
Kongresi, 14-17 Eylül, 751-755.
Can HZ (1993). The Investigation of Some Horticultural
Characteristics of Some Selected Fig Genotypes in
Aegean Region. Master Thesis, Ege Uni. Izmir,
Turkey (in Turkish, with English abstract).
Çalıskan, O., 2003. Baz İncir Çesit ve Tiplerinin Dörtyol
Kosullarındaki Fenolojik, Morfolojik ve Meyve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal
Üniversitesi, Sci. Inst. Ms.C. Thesis, Hatay,
Türkiye.
Calıskan, O. and Polat. A.A., 2008. Fruit Characteristics of
Table Fig (Ficus carica L) Cultivars in Subtropical
Climate Conditions of the Mediterranean Region. Sci.
Hort. 115 (4), pp. 360-367.
Ilgın, M., 1995. Kahramanmaras Bölgesi’nde İncir
Seleksiyonu ve Selekte Edilen Bazı Önemli Tiplerin
Meyve Dogusları ve Döllenme Biyolojileri Üzerinde
Çalısmalar. Cukurova University. Sci. Inst. PhD.
Thesis, Adana, Türkiye.
Ilgın, M. and Küden A.B., 1997. Table Fig Selection
Study in the Kahramanmaras Province of Turkey.
Fifth International Symposium on Temperate Zone
Fruits in the Tropics and Subtropics. 29th May-1st
June, 1996, Acta Hort. 441: 351-358.
Kaska, N., Küden, A.B., Küden, A. and Çetiner, S., 1990.
Studies on the adaptation of Aegean Figs and Figs
Selected from Cukurova Region in Adana. Cukurova
University. Journal of the Faculty Agriculture 5(4):
77-86.
Koyuncu, M.A., 1997. A Study on Some Fruit
Characteristics in Local Fig Cultivars Grown in
Hilvan (Sanlıurfa, Turkey) Acta Hort. 480:83-85.
Küden, A.B., 1995. Plant Genetic Resources on Fig in
Turkey. Proceedings of the First Plant Genetic
Resources Meeting Organized under the Auspices of
FAO. MESFIN, Tenerife, Canary Islands, Spain,
October 2-4, 188-229.
Küden, A.B. and E. Tanrıver., 1997. Plant Genetic
Resources and Selection Studies on Figs in the East
Mediterranean and South East Anatolia Regions.
First International Symposium on Figs. Izmir,
Turkey, June 24-28, 49-54.
Küden, A.B., Beyazit, S. and Cömlekçioglu, S., 2008.
Morphological and Pomological Characteristics of
Fig Genotypes Selected from Mediterranean and
South East Anatolia Regions. Proceedings of the
Third International Symposium on Fig. ISHS, Acta
Hort. 798:95-102.
Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Yayınları 128, Ders Kitabı: 11,
485s.
Polat, A. and M. Ozkaya., 2005. Selection Studies on Fig
in the Mediterranean Region of Turkey. Pakistan, J.
Boti., 37(3); 567-574.
Sahin, N., Aksoy, U., Urel, N. ve Ozkan, R., 1994. Ege
Bölgesi Kosullarına Uygun Sofralık İncir
Seleksiyonu Uygulama Sonuç Projesi. Erbeyli İncir
Arastırma Enstitüsü Müdürlügü, İncirliova-Aydın,
Turkey.
Sen, B., Yılmaz, H. and Saglamer, M., 1993. Sofralık İncir
Seleksiyonu ve Çesit Adaptasyon Projesi. Alata
Bahçe Kültürleri Arastırma Enstitüsü Müdürlügü,
Erdemli-Mersin, Turkey, 17s.
Simsek, M., 2009a. Evaluation of selected fig genotypes
from Southeast Turkey. African Journal of
Biotechnology, Vol. 8 (19), PP.4969-4976, 5
October, 2009, ISSN 1664-5315Q2009 Academic
Journals.
Simsek, M., 2009b. Fruit performances of the selected fig
types in Turkey. African Journal of Agricultural
Research, Vol. 4 (11), pp.1260-1267,November,
2009, ISSN 1991-637XQ2009 5315Q2009 Academic
Journals.
Simsek, M. and Küden, A.B., 2008. Diyarbakır
Kosullarında İncir Genetik Materyalinin
Seleksiyonu ve Tanımlanması. Cukurova University
Institute of Natural and Applied Science, J.of sci.
and Eng. Cilt 18, Sayı 2, 94-102.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com