Buradasınız

Başarılı Girişimcilikte Cinsiyetin Rolü: Kadın ve Girişimciler

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
1990’s have witnessed some developments that look like a revolution for he business world. While organizations of industry society are based on labour force and so exhibit a manoriented structure, as a consequence of transformations that are identified as knowledge society and have been lived in the last twenty, especially ten years, have been taking their employment models towards being woman-oriented. In this structure in the foundation of which there are information and service sectors, technology’s being used densely has created more female worker employment at business world.
Abstract (Original Language): 
1990’lı yıllar is dünyası için devrim niteliginde olan gelismelere tanık olmustur. Endüstri toplumunun örgütleri emek gücüne dayanan dolayısıyla erkek egemen bir yapı sergilerken, bilgi toplumu olarak nitelenen son yirmi yıl özellikle son on yılında yasanan dönüsümler sonucunda çalısan prototipini “kadın egemen” olmaya dogru götürmektedir. Temelinde bilgi ve hizmet sektörlerinin oldugu bu yapıda teknolojinin yogun olarak kullanılması is dünyasında daha fazla sayıda kadın isgücü yaratmıstır.

REFERENCES

References: 

BARUTÇUG9L, 9smet; (2003), “21. Yüzyılda Yönetim ve Kadın Yönetici”,
http://www.rcbadoor.com/makalevekitaplar/makaleler/kadnyntci.htm, Kisisel Gelisim Dergisi,
S.3.
BERBEROGLU, Günes N.; (1989), “Kadın Yöneticiler: s Hayatındaki Yeri ve
Sorunları”, Eskisehir Anadolu Üniversitesi 9.9.B.F. Dergisi, Cilt:VII, Sayı:1.
BOZGEY9K, Abdullah; “Kriz Dönemlerinde Girisimcilik Niçin Daha Önemli?”,
http://bilgiyonetimi.org/cm/
CASSELL, Kay A. ve MERCADO, Marina I.; (2000), Why The Best Man For The
Job is A Woman: The Unique Female Qualities of Leadership”, Harper Business (Book
Reviews), Newyork.
CERTO, Samuel C. ve digerleri; (1990), Business, Third Edition, Allyn and Bacon
Inc., Massachusetts.
CEYLAN, Adnan ve DEM9RCAN, Nigar; “Girisimcilerin Basarı, Güç ve Yakın
liski htiyaçlarının Kisilik Özellikleriyle liskisi Üzerine Düzce Bölgesi’ndeki KOB ’lerde
Bir Arastırma”, www.emu.edu.tr/smeconf/turkcepdf/bildiri_21
COLE, Pam; (1994), “From Theory To Practice”, Executive Development, Vol. 07,
No.3.
ERDEM, Ferda; (2001), “Girisimcilerde Risk Alma Egilimi ve Belirsizlige
Tolerans liskisine Kültürel Yaklasım”, Akdeniz 9.9.B.F. Dergisi.
GÜROL, Yonca ve ATSAN, Nuray; (2004), “Üniversite Ögrencilerinin Özellikler
Kuramı Çerçevesinde Girisimcilik Özelliklerinin Degerlendirilmesi”, 1. Aile 9sletmeleri
Kongresi- Kongre Kitabı, 17-18 Nisan 2004.
KARALAR, Rıdvan; (1995), sletme Politikası, ETAM Matbaa Tesisleri, Eskisehir.
KESK9N, Halit; “Girisimcilik Üzerine”,
http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi6/girisimcilik.htm
KILIÇ, Cem; “Türkiye’de Kadın isgücüne Katılım Oranları ve Gelisen Sanayi
Merkezleri Açısından Görünüm”, www.dicle.edu.tr
KUTAN9S, Rana Özen ve HANCI, Aysegül; “Kadın Girisimcilerin Kisisel
Özgürlük Algılamaları”, http://www.iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler
NA9SB9TT, John ve ABURDENE, Patricia; (1992), Kadınların Önlenemeyen
Yükselisi, Form Yayınları , No: 20, 9stanbul.
YET9M, Nalan; “Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girisimciler: Mersin Örnegi”,
http://155.223.1.158/edergi/
YILMAZ, Emine Demirel; (2000), “Kadın Olmak: Bilim nsanı Olarak, Es
Olarak, Anne Olarak…”, http://listweb.bilkent.edu.tr/kadin/2000/May/0030.html
…., “Keeping The Best Female Executives”, Training Strategies For Tomorrow,
Vol.16, No.5
…., “Kadınların ve Gençlerin En Hızlı Yükseldigi Sektörler”,
http://www.insankaynaklari.com/cn/, 05.07.2001

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com