Buradasınız

Dünden Bugüne Girişimcilik ve 21.Yüzyılda Girişimciliğin Önemi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
An entrepreneur is a brave and creative person who seeks for opportunities, convert found opportunities into consumer demand by establishing a firm, i.e. accumulating means of production. Entrepreneurship is as old as the history of human beings. The main aim of entrepreneurs are to keep their existence in a risky and blurred business environment. Their secondary target is to make profit and expand their businesses. Innovation and creativity are musts for them to keep their existences in the market. This article deals with history of entrepreneurship and its importance in the 21st century.
Abstract (Original Language): 
Girisimci, piyasada fırsat kovalayan ve buldugu fırsatı tüketici talebine dönüstürebilecek sekilde üretim faktörlerini bir araya getirip isletme kurarak risk üstlenen, cesur ve yaratıcı bir kisidir. "nsanlık tarihi kadar eski olan girisimcilik ise, piyasadaki risk ve belirsizliklere ragmen öncelikle varlıgını sürdürmek daha sonra kar elde etmek ve büyümek amacıyla, yaratıcı ve yenilikçi bir isletme faaliyetinin yürütülmesidir. Bu makalede girisimciligin tarihsel süreç içindeki gelisimi ve 21. yüzyılda artan önemine iliskin bir degerlendirme yapılacaktır.

REFERENCES

References: 

AKIN, H. Bahadır; (2005), 21. Yüzyılın Esiginde Küresellesme ve Küresel
İsletmeler, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=262
BAYRAKTAROGLU; Serkan ve TUNÇB"LEK Murat, (2005), Bilgi Toplumunda
İnsan Kaynakları Yönetiminin Degisen Yüzü,
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl/_gos.php?nt=164
BOZGEYİK, Abdullah; (2005), Kriz Dönemlerinde Girisimcilik Neden Daha
Önemli?, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=577
DEMİREZ, Murat; (2005), KOSGEB Girisimciligi Gelistirme Merkezi Müdürlügü
Yayınları, Ankara, www.kosgeb.gov.tr.
DURUKAN, Tülin; (2005) , Küresellesme ve Çokuluslu İsletmecilik, Nobel
Yayınları, Ankara.
EREN, Erol; (2002), Stratejik Yönetim ve İsletme Politikası, Beta Yayınevi,
İstanbul.
GIBSON, Rowan; (1997), Gelecegi Yeniden Düsünmek, (Çev: Sinem GÜL), Sabah
Kitapçılık, "stanbul.
GÜL, Hasan; (2005), Bilgi Toplumu Liderligi Karizmatik Liderligin Sonu Olur
mu?, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl/_gos.php?nt=223
GÜNGÖR, Erol; (1999), ktisadi Gelismenin Merhaleleri, Ötüken Nesriyat,
İstanbul.
KARALAR, Rıdvan; (2001), Genel sletme, AÖF Yayınları, Eskisehir.
MÜFTÜOGLU, M. Tamer; (2004), Girisimcilik, AÖF Yayınları, Eskisehir.
MÜFTÜOGLU, M. Tamer, DURUKAN, Tülin ve bask.; (2003), Girisimciler İçin
İsletme Yönetimi, Gazi Yayınevi, Ankara.
MÜFTÜOGLU, M. Tamer ve DURUKAN, Tülin; (2004), Girisimcilik ve
KOBİ’ler, Gazi Yayınevi, Ankara.
ÖZAKPINAR, Yılmaz; (1999), Kültür Degismeleri ve Batılılasma Meselesi,
Ötüken Nesriyat, "stanbul.
PEKER, Ömer; (2000), Etkili Yönetim Becerileri, Yargı Yayınevi, Ankara.
SÜZER, D. Hande; (2005), Müsteri Yönetiminde On Öldürücü Hata,
http://www.capital.com.tr/.
SENKAL, Abdülkadir; (2005), Yeni Bin Yılda nsan Kaynakları Yönetiminin
Degisen Fonksiyonları, http://www.isguc.org/printout.php?id=200.
TEKİN, Mahmut ve ÇİÇEK, Ercan; (2005), Bilgi Çagında Bilgi Toplumu ve Bilgi
Ekonomisi, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl/_gos.php?nt=149_ftn 17.
T"T"Z, Tınaz; (1994), Girisimcilik, "nkılap Kitabevi, Ankara.
YEN"ÇER", Özcan; (2002), Örgütleri Etkinlestirme Aracı Olarak Bilgi ve Bilgi
Yönetimi, 2023 Dergisi , Sayı:20.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com