Buradasınız

Avrupa Birliği’nde KOBİ Destekleme Programları

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Small and medium sized enterprises are the backbone of the European economy. They are a key source of jobs and a breeding ground for business ideas. Europe’s efforts to usher in the new economy will succeed only if SMEs are brought to the top of the EU agenda. In this regard, many supporting programs that aim to strengthen the SMEs in different scopes have been applying for SMEs in the EU. Those programmes contain financial funds, innovation works, education activities, helping the firms at initially stages, raising the usage of internet, internalizing the electronic commerce in the firm structure, increasing the competitiveness, being more active in the international markets and looking for appropriate partners in the economic life.
Abstract (Original Language): 
Küçük ve orta boy isletmeler Avrupa ekonomisinin bel kemigi olarak nitelendirilmekte ve is hayatında anahtar bir kaynak ve girisimcilik fikirlerinin üreme yuvası olarak görülmektedir. Dolayısıyla, yeni ekonomik düzende AB’nin yol gösterici ve lider bir güç olabilmesinin, ancak KOBİ’lerin AB ajandasının en ön sıralarında yer almasıyla gerçeklesebilecegi belirtilmektedir. Bu durum AB’de KOBİ’lere önemli oranlarda maddi fonlar saglanmasına, yenilikçilik çalısmalarından egitime, kurulus asamasında isletmelere yardımlardan internet kullanımı ve elektronik ticaretin firma bünyesinde içsellestirilmesine, rekabet gücünün artırılmasına yönelik tavsiye desteklerinden uluslararası arenada faaliyette bulunabilmeye ve ortaklar aranmasına kadar birçok alanda destekleme programlarının hayata geçirilmesine imkan saglamakta ve bu yolla KOBİ’lerin her açıdan güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

REFERENCES

References: 

BALCI, Yusuf; (1997), “Geçmisten Gelecege Çalısma İliskileri”,
Çerçeve Dergisi, Yıl: 5, S: 17.
Commission of the European Communities; (2003),
Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament: Thinking Small in an Enlarging Europe, Brussels.
Commission of the European Communities; (2005), The Activities
of the European Union for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs):
SME Envoy Report, Brussels.
ÇOLAKOGLU, Mustafa Hilmi; (2005), Avrupa Birligi’nin KOBİ
Politikası, İKV Yayını, İstanbul.
DICK, James ve PAYNE, David; (2005), “Regional Structural
Support: A Review of the Construction Industry, SMEs and Regional
Innovation Strategies Accross Europe”, International Journal of Strategic
Property Management, Vol.: 9-2, ss. 55-63.
DPT; (2004), KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara.
Enterprise Programme Management Committee; (2006),
Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship 2001-
2006, Brussels.
European Commission; “Competitiveness and Innovation
Framework Programme-CIP”,
http://europa.eu/comm/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm,
10.05.2007.
European Commission; (2006a), European Business Facts and
Figures: Data 1995-2005, Luxembourg.
European Commission; (2006b), European Charter for Small
Enterprices: 2006 Good Practice Selection, Luxembourg.
European Commission; (2006d), European Union Support
Programmes for SMEs: An Overview of the Main Funding
Opportunities Available to European SMEs, Luxembourg.
European Commission; “Facts&Figures”,
http://ec.europa.eu/enterprise /entrepreneurship/docs /facts_en.pdf,
10.05.2007.
European Commission; (2003), Microcredit for Small Businesses
and Business Creation: Bridging a Market Gap, Enterprise Publications,
Luxembourg.
European Commission; (2005a), Opportunity and Responsibility:
How to Help More Small Businesses to Integrate Social and
Environmental Issues into What They Do, Brussels.
European Commission; (2005), The New SME Definition: User
Guide and Model Declaration, Brussels.
European Commission; (2005b), SME Access to Finance, Flash
Eurobarometer 174, Brussels.
European Commission; (2006c), SME Access to Finance in the
New Member States: Analytical Report, Flash Eurobarometer 184,
Brussels.
European Commission; (2006e), SMEs in STREPs under FP6,
Brussels.
European Commission; (2002b), Support Services for Micro,
Small and Sole Proprietor’s Businesses: Results From the Study, Vienna.
European Commission; (2002a), Support Services for Micro,
Small and Sole Proprietor’s Businesses: Final Report, Vienna.
European Commission; (2004), 2003 Observatory of European
SMEs, 2003-4 Internationalisation of SMEs, Enterprise Publications,
Luxembourg.
European Investment Fund ; “JEREMIE”,
http://www.eif.org/jeremie/, 10.05.2007.
European Investment Fund; (2005), “JEREMIE: A Joint Regio-EIB
Group Initiative for Supporting Improved Access to Finance for SME and
Micro-Enterprise Development in the Regions”,
http://www.eif.org//attachments/pub_corporate/JEREMIE_description_
Nov2005.pdf, 10.05. 2007.
FLOYD, David ve MCMANUS, John; (2005), “The Role of SMEs
in Improving the Competitive Position of the European Union”, European
Business Review, Vol: 17-2, ss. 144-150.
JAY, Martin; (2005), “Reformer Flies the Flag for Small Firms”,
Director, Vol: 58-11, ss. 45-47.
İKV; (2005), Avrupa Birligi’nde KOBİ Destek Mekanizmaları
ve Türkiye, İKV Yayın No: 188, İstanbul.
İKV; (t.y.), Avrupa Birligi’nin Girisimcilik Politikası ve
Türkiye’nin Uyumu: Sanayi Politikası ve KOBİ’ler, İstanbul.
İTO; (2006), AB Mesleki Egitim Programı Leonardo Dİ Vinci
İçin Proje Hazırlama Teknikleri, İTO Yayın No: 2006-2, İstanbul.
KOBİ Özel İhtisas Komisyonu; (2006), Dokuzuncu Kalkınma
Planı (2007-2013): KOBİ Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara.
MESS; (2005), “AB KOBİ Politikaları Bilgi Notu”, İstanbul,
http://www.mess.org.tr
/ab/PDF/AB%20Kobi%20Politikaları%20Bilgi%20Notu.pdf, 10.05.2007.
OECD; (2005), SME and Entrepreneurship Outlook, OECD
Publication.
Official Journal of the European Union; (09.11.2006), “Decision No
1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October
2006: Establishing a Competitiveness and Innovation Framework
Programme (2007 to 2013)”, Official Journal of the European Union.
ÖZDEM(R, Süleyman, ERSÖZ, Halis Yunus ve SARIOGLU,
İbrahim; (2006), İssizlik Sorununun Çözümünde KOBİ’lerin
Desteklenmesi, İTO Yayını, Yayın No: 2006-45, İstanbul.
POSNER, Martin; (2003), “View from Brussels: Helping SMEs in
Europe”, Credit Control, Vol: 24-1, ss. 27-28.
SAYIN, Meral ve FAZLIOGLU, Mustafa Akan; (1997), Avrupa
Birligi’nde KOBİ Destekleme Programları ve Diger Tesvik Araçları,
KOSGEB Yayını, Ankara.
Training Journal; (2006), “SMEs Fail to Invest in Training,
Research Shows”, Training Journal, ss. 7-8.
“Socrates”, http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html,
29.04.2007

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com