Buradasınız

Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin Geliştirilmesi: GAP- GİDEM Örnekleri

IMPROVEMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL DEVELOPMENT: SAMPLE OF GAP-GIDEM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkey is a country which is showing big differences in terms of not only geographical but also economical development among its regions. These differences are easily observed between western and eastern part of Turkey. It is seen that western part of Turkey is industrialized, but east and southeast part of country are not developed well. In those regions, there aren't enough industrializations for development. The industries which are in the region are either too less or not available at all. The projects as GAP and DAP have been made for development of these regions of Turkey. At the same time, development of entrepreneurship is important in these regions of country. The GAP-GİDEM is founded by Republic of Turkey, Prime ministry, Southeastern Anatolia Regional Development Administration, in order to establish entrepreneurship culture in the this region (GAP region). Within this study, the activities of GAP-GİDEM in the region have been investigated.
Abstract (Original Language): 
Türkiye hem coğrafi hem de ekonomik kalkınmışlık bakımında çok büyük farklılıkları olan bir ülkedir. Ülkenin batısı ile doğusu arasında bu farklılıkları gözlemek mümkündür. Batı bölgelerinde sanayileşmenin olduğunu, ama doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise kalkınmayı sağlayacak sanayileşmenin ya hiç olmadığını ya da çok yetersiz olduğunu görmektedir. GAP ve DAP gibi projelerle kalkındırılmaya çalışılan bu bölgelerimizde, aynı zamanda girişimciliğin de geliştirilmesi gerekmektedir. T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan GAP-GİDEM, bölge insanına girişimcilik kültürünü aşılamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada GAP-GİDEM'in bölgede yaptığı girişimcilik faaliyetleri incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

ÇELİK, Adnan, Tahir AKGEMİCİ; (1998), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ'ler, Nobel yayınevi, Ankara.
DİNLER, Zeynel; (2001), Bölgesel İktisat, 6. Basım, Ezgi Kitap evi, Bursa.
GAP-GİDEM Projesi Tanıtım ve Faaliyet Sunusu, 27 Şubat 2004.
GAP web sayfası, www.gap.gov.tr, 2005.
GAP-GİDEM web sayfası, www.gidem.org, 2005.
GÜNDÜZ, Ali Yılmaz; (2006), Bölgesel Kalkınma
Politikaları, Ekin Kitapevi, Ankara
GÜNEY, S; (2008), Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, Ankara.
İKV; (2001), Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikaları ve Türkiye'nin Uyumu. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
MARANGOZ, Mehmet; (2008), Girişimcilik, Pozitif Matbaacılık, Çanakkale.
MÜFTÜOĞLU, Tamer; (1997), Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar-Öneriler. EGS Bank Yayınları, Ankara.
T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi son durum raporu,
2001.
T.C. DPT Müsteşarlığı, Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü web sayfaları, www.dpt.gov.tr, 2005.
T.C. DPT Müsteşarlığı, ÖİK Raporu, 2001. YAVİLLİOĞLU, Cengiz; (2002), "Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri" Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Sivas.
Girişimcilik ve

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com