Buradasınız

ORTA ASYA İLE HAZAR BÖLGESİNDE MEVCUT VE PLANLANAN YENİ BORU HATLARININ TÜRKİYE’NİN ENERJİ KORİDORU OLMASINA ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The States that have gained their independence in the Caspian region and Midasia provide their oil and gas exports via pipelines crossing over international borders, since they have no shores to the open seas. Most present pipelines are old, incapacitated and remained from USSR. As a result of increasing production, new pipelines are needed to sustain exportation. Russian Federation wants to have a say over the control of those new pipelines to be build in the region so as to continue her political influence. As for USA, she supports the pipelines that bypass Russia and Iran. Turkey remains inactive in the struggle between USA and Russian Federation, and only take part in this issue with her geographical proximity. Due to the fact that Turkey is not an active State regarding pipeline transition, the tanker traffic in the Straits is steadily increasing, and not being a self-efficient State on this issue, She is dependent on Russia and Iran. In this study, present and planned pipelines containing Turkey is analyzed, in addition to this, considering Turkey’s long term oil and gas treaties, the role that Turkey may take upon herself is tried to be determined. This study covers the relations of Turkey, Russia, USA, and EU’s energy dimension toward the region. According to this evaluation, once Turkey becomes an active transition State, she will be able to meet her natural gas and oil needs, provide foreign investment and business opportunities, decrease the heavy traffic in the Straits and gain economic income with transition fees. What is more, by lessening natural gas and oil dependency on Russia and Iran, Turkey will be able to gain political power in relation to energy security.
Abstract (Original Language): 
Hazar ve Orta Asya bölgelerinde bağımsızlığını kazanan devletler, açık denizlere kıyısı bulunmadığından dolayı, petrol ve doğal gaz ihracatlarını uluslararası sınırlardan geçen boru hatları ile sağlamaktadır. Mevcut boru hatlarının çoğu Sovyetler Birliği döneminden kalma, kapasiteleri yetersiz ve eski hatlardır. Artan üretime bağlı olarak ihracatın sağlanması için yeni boru hatlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Rusya Federasyonu, bölge üzerindeki politik gücünü devam ettirmek için yapılacak olan yeni boru hatlarında da kontrol sahibi olmak istemektedir. Amerika Birleşik Devletleri ise bölgeyi Rusya’nın etkisinden uzaklaştırmak için Rusya ve İran’ı baypas eden yeni boru hatlarına destek vermektedir. Türkiye, Amerika ve Rusya arasında geçen bu mücadelede pasif bir görünüm çizmekte, sadece coğrafi yönden yakınlığıyla konuya dahil olabilmektedir. Türkiye, boru hatları konusunda henüz aktif bir geçiş ülkesi olmadığından, boğazlardaki tanker trafiği gittikçe artmakta, kendi kendine yeterli bir ülke olamadığından da özellikle doğal gaz ihtiyacı konusunda Rusya ve İran’a bağımlı kalmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’yi içerisine alan mevcut ve planlanan yeni boru hatları analiz edilmiş, buna ek olarak Türkiye’nin uzun dönemli petrol ve doğal gaz anlaşmalarına bakılarak Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasındaki enerji koridorunda yüklenebileceği rol belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Türkiye, Rusya, İran, ABD ve Avrupa Birliği’nin bölgeye yönelik ilişkilerinin enerji boyutunu kapsamaktadır. Bu boyutta yapılan değerlendirmeye göre Türkiye, aktif bir geçiş ülkesi olduğunda, doğal gaz ve petrol gereksinimlerini karşılayabilecek, yabancı yatırımlar ve iş imkanları sağlayabilecek, boğazlarındaki trafiği azaltacak, geçiş ücretleri ile ekonomik girdiler kazanacaktır. Daha da önemlisi, doğal gaz ihtiyacında Rusya ve İran’a olan bağımlılığını azaltarak, enerji güvenliği konusunda politik güç elde edebilecektir.

REFERENCES

References: 

1) ADANALI, Neslihan, “Boğazları Devre Dışı Bırakan Alternatif Boru
Hatlarının Değerlendirilmesi”, İzmir Ticaret Odası, Aralık 2006,
< http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/IZTO+Bilgi/E-Haber/>
2) ANADOLU AJANSI, “İran Doğal Gaz Akışını Durdurdu”, 03 Ocak
2007,
3) ANADOLU AJANSI, “İran’dan Doğal Gaz Akışı Yeniden
Başladı”,08 Ocak 2007 < http://www.anadoluajansi.com.tr/index.php?>
4) ARAS, O.Nuri, Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi,
İstanbul, Der Yayınları, 2001
5) BAGHAT, Gawdat. “Central Asia and Energy Security”, Asian
Affairs, XXXVII, 1, March 2006, 1-14
6) Basın Yayın ve Enfermasyon Genel Müdürlüğü, Dış basından
başlıklar, “İran Basını”, 29 Aralık 2006,
7) BASIN YAYIN VE ENFERMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Dış
basından başlıklar, “ABD Basını”, 24 Aralık 2006,

17) EIA,”İran”, Country Analysis Briefs, 28 Ağustos 2006,

18) EIA, “Russia”, Country Analysis Briefs, 19 Temmuz 2006,

19) EIA, “Turkey”, Country Analysis Briefs, 11 Ocak 2006,
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/turkey.html
20) EIA , “World Oil Transit Chokepoints”, Country Analysis Briefs,
10 Mart 2006, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/World_Oil_
Transit_Chokepoints/Bosporus_TurkishStraits.html
21) FINK, Daniel, “Assessing Turkey’s Future As an Energy Transit
Country”, Research Notes #11 The Washington Institute For Near East
Policy, 11 July 2006
22) IEA, ”World Energy Outlook 2004”
23) KILLGORE, Andrew I., “Ideology Trumps Economic Efficiency, as
The Baku-Tblisi-Ceyhan Pipeline Opens”, Washington Report on
Middle East Affairs, Vol 24, Issue 6, August 2005
24) LIST OF PROJECTS FINANCED THROUGH TEN PROGRAMME
İN 1995-2005,
25) < http://ec.europa.eu/ten/energy/documentation/index_en.htm>
26) PAMİR, Necdet, “Kafkaslar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji
Kaynaklarının Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri”, Sempozyum
(Türkiye’nin Çevresinde Meydana Gelen Gelişmelerin Türkiye’nin
Güvenlik Politikasına Etkileri), 09-10 Mart 2006, Harp Akademileri
Basımevi, İstanbul, 2006
27) PAMİR, Necdet, “Enerji Güvenliği”, Stratejik Analiz, Şubat 2005
192
RASIZADE, Alec, “The Great Game of Caspian Energy: Ambitions and
Realities”, Journal of Southern Europe and Balkans, VII, 1, April 2005,
1-16
28) T.C.ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, “AB’nin Enerji
Köprüsü Türkiye”, 27 Haziran 2006, (< http://www.enerji.gov.tr/>
29) T.C.ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BASIN
MERKEZİ, “Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesinde Ortak Girişim
Anlaşması İmzalandı”,
30) < http://www.enerji.gov.tr/basin.htm>
31) T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BASIN
MERKEZİ, “Türkiye–Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’nın Temeli
Atılıyor”,
32) < http://www.enerji.gov.tr/basin.htm>
33) WINROW, Gareth M. “Turkey and The East–West Gas
Transportation Corridor”, Turkish Studies, V, 2, Summer 2004, 23-42

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com