Buradasınız

TÜRKiYE-ABD İLİSKİLERİNDE SURİYE BOYUTU

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
US dimension is the most important factor that severely limits Turkey-Syria relations. The USA wants to implement international sanctions on Syria, by alleging its support for terrorism, its intervention to interior affairs of Lebanon and its willingness to acquire weapons of mass destruction. Cooperation between Turkey and Syria has started challenging the policy that the USA wants to implement in the Middle East. While Turkey advocates an approach of negotiation and diplomacy for Syria, the USA wants more severe precautions, which contain International isolation and a regime change or even a military strike.
Abstract (Original Language): 
Türkiye-Suriye iliskilerini sınırlayan en önemli husus meselenin ABD boyutudur. ABD, teröre destek verdiği, Lübnan'ın iç islerine karıstığı ve kitle imha silahı temin etmek istediği iddiasıyla Suriye'yi uluslararası izolasyon uygulanmasını istemektedir. Türkiye ve Suriye'nin isbirliğine doğru gidiyor olması, ABD'nin Orta Doğu'da yürütmek istediği politikasıyla çeliskili bir hal almaya baslamıstır. Türkiye, Suriye için ikna ve müzakereye dayalı bir yaklasımın haklılığını savunurken; ABD, rejimin veya liderin değistirilmesi, uluslararası izolasyon ve askeri müdahale seçeneklerini gündemde tutmaktadır.
122-134

REFERENCES

References: 

• AKLAR, Yılmaz. "Yeni Bush Yönetiminin Atlantik Ötesi iliskileri", Stratejik
Analiz, C: 6, Sayı 61, Mayıs 2005, 57-66.
• ARMEY, Richard K. "U.S. Policy Towards Syria", FDCH Congressional
Testimony, Sep 18, 2002.
• ARSLAN, Esat. "Sam Tahran Ekseninde Türk-Amerikan Đliskileri", 2023,
Sayı 56, 15 Aralık 2005, 40-44.
• ATAÇ, K. Kutlu. "Lübnan Seçimlerinin Yansımaları", Cumhuriyet Strateji,
Yıl-1,Sayı-53, 4 Temmuz, 17-19.
• "Besar Rejimi Sonun Baslangıcında", Cumhuriyet, 24 Ekim 2005
• BOSTANOĞLU, Burcu. "Soğuk Savas Güdülenmesi ve Ortadoğu",
Avrasya Dosyası, C:lll 3, Sayı: 2, Yaz 1996, 11-20.
• BRZEZINSKI, Zbigniew. "Hegemonic Ouicksand", National Interest,
lssue:74, VVinter 2003/04, 5-16.
• BRZEZlNSKl, Zbigniew. Büyük Satranç Tahtası, Çev. Ertuğrul Dikbas ve
Ergün Kocabıyık, istanbul, Sabah Kitapları, 1997.
• CHASE, Robert and Others, "Pivotal States and U.S. Strategy", Foreign
Affairs, Vol.75, No.1, January/February 1996, 33-51.
• CLARK, Colin. "Bush Given Sanction Power Against Syria", CQ VVeekly,
Vol 61, Issue45, November 2003, 2917-2917.
• ÇEÇEN, Anıl. "Türkiye Açısından Suriye", 2023, Sayı 56, 15 Aralık 2005,
32-38.
• DELLER, N. and J. BURROUGHS. "Jus ad Bellum: Law Regulating
Resort to Force", Human Rights: Journal of the Section of Individual
Rights & Responsibilities, Vol.30, Issue 1, VVinter 2003, 8-11.
• FALK, Richard A. Dünya Düzeni Nereye ?, Çev. Nesenur Domaniç ve
NusretArhan, Metis Yayınları, Đstanbul, 2004.
• FORD, Neil. "Syria Under Pressure", The Middle East, Issue 362,
December 2005, 20-22.
• FORD, Neil. "US Set to Impose Sanctions on Syria", The Middle East,
Issue 340, December 2003,16-19.
• FOUSKAS, Vassilis K. "Avrasya'da ABD'nin Macht-Politik'i", Irak Savası
Sonrası Ortadoğu, istanbul, Derleyen Bülent ARAS, Tercüme Ali Murat Yel,
Tasam Yayınları, 2004.
• FULLER, Graham E. "Turkey's Strategic Model: Myths and Realities",
Washington Ouarterly, Vol.27, Issue 3, Summer 2004, 51-64.
• FULLER, Graham E. "U.S.-Iran Relations: A Road Map For
Normalization", The Atlantic Council of the United States, March 1998, Vol.
IX, No. 3,, 1 Nisan 2006
• GRUEN, George E. "Recent Developments in Turkish-lsraeli Relations",
American Foreign Policy Interests, Vol. 24, Issue 4, August 2002, 301-
321.
• GRUEN, George E. 'Turkey's Regional Role in the Aftermath of
September 11", American Foreign Policy Interests, Vol. 24, 2002, 3-29.
• GRUEN, George E. "Turkey's Stratejic Mideast Regional Initiatives",
American Foreign Policy Interests, Issue 26, 2004, 435-456.
• GUNTER, Michael M. "The US-Turkish AHiance in Diasarray", VVorld
Affairs, Vol. 167, No.3, VVinter 2005, 113-123.
• HEARD, Linda. "When in Doubt, Blame Syria", Washington Report on
Middle East Affairs, Vol. 24, Issue 3, April 2005, 13-14.
• HERRING, Eric. "Rogue Rage: Can We Prevent Mass Destruction?",
Journal Strategic Studies, Vol. 23, Issue 1, March 2000, 188-212.
• KAPLAN, Lawrence F. "Why Syria isn't next: White Lie", The New
Republic, April 21 & 28, 2003, 22-24. » KATZMAN, Kenneth. "Terörizm:
Ortadoğu'da Terör Örgütleri ve Terörü Destekleyen Devletler", Avrasya
Dosyası, C:lll, Sayı:2, Yaz 1996, 53-86.
• KIRK, Grayson L. "Postwar Security for the United States", The American
Political Science Review, Vol.38, No.5, October 1944, 945-955.
• KĐBAROĞLU, Mustafa. "Turkey Missing Bili Clinton", Bulletin of the
Atomic Scientists, March/April 2004, 30-32.
• LEVITT, Matthew A. FDCH Congressional Testimony, Committee on
House International Relations Subcommittee on the Middle East and South
Asia, 18 September 2002.
• ÖZDAĞ, Ümit. "Türk Amerikan iliskilerinde Irak Krizi", Stratejik Analiz, C:
IV, Sayı 37, Mayıs 2003, 24-42.
• PARK, Bili "lraq's Kurds and Turkey: Challenges for US Policy",
Parameters, Autumn2004, 18-30.
• PARK, Bili. "Between Europe, the United States and the Middle East:
Turkey and European Security in the Wake of the lraq Crisis", Perspectives
on European Politics and Society, Vol. 5, Issue 3, 2004, 493-516.
• PLEMING, Sue. "US takes aim at Syria över rights", 12 November
2005, Reuters, 24 Subat 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com