Buradasınız

Ailedeki Madde Bağımlılığının Ergenin Sapmış Davranışlara Yönelmesindeki Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Our study aims to identify the effect of the growing use of substance addiction (cigarette, alcohol,drug) in the family, in particular, on the formation of depression, the idea of committing suicide and the deviant behaviors. As a result of the survey study conducted with 726 high school third grade students in Ankara, it has been determined that there are strong and meaningful relations between the substance addiction of the family,sister/brother, parents, close relative of the young person and the breakdown in family,the way the young person is raised, the labelling of the young person by his family, his being subject to violence, his inclination to deviant behaviors, his having depression and consideration of committing suicide.
Abstract (Original Language): 
Araştırmamız son yıllarda aile içinde giderek artan madde bağımlılığının (sigara, alkol,uyuşturucu) özellikle gençlerde depresyon, intihar düşüncesi ve sapmış davranışların oluşumundaki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Toplam 726 genç ile yapılan survey çalışmasının neticesinde, gencin, ebeveyninin, kardeşinin ve yakın akrabasının madde bağımlılığı ile ailenin parçalanması, ebeveyninin çocuk bakım tarzı, gencin ebeveyni tarafından etiketlenmesi, şiddete maruz kalması, sapmış davranışlara yönelmesi, depresyon ve intihar düşüncesi taşıması arasında güçlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur.