Buradasınız

Yatay Oluk Bezekli Bir Seramik Grubunun Ele Geçtiği Yeni Bir Merkez: Hakemi Use

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Hakemi Us e is a settlement hill excavated within the Ilısu Dam Project on the Tigris. The excavations carried out since 2001 show that the main settlement of the mound is from the Late Neolithic Period. Several granary pits and pits dug into this main settlement layer contain Early Iron Age sherds showing an Early Iron Age settlement on the mound. A distinctive group differs from the other surfaces. Parallels to this characteristic group are found in southeastern Anatolia at excavated sites from the Euphrates and Tigris regions. This study deals with this characteristic group of vessels from Hakemi Use which are dated to the Early Iron Age.
Abstract (Original Language): 
Dicle Nehri üzerinde yapımı planlanan Ilısu Barajı Projesi kazıları arasında yer alan Hakemi Use bir höyük yerleşimidir. Höyükte 2001 yılından bu yana yürütülen kazılarda yerleşimin ana katmanının Geç Neolitik olduğu tespit edilmiştir. Bu ana katman üzerinde çoğunlukla silolar ve çukurlar içinde ele geçen seramikler sayesinde Erken Demir Çağ yerleşiminin varlığı saptanmıştır. Bu seramikler arasında Yatay Oluk Bezekli Kaplar önemli bir yer tutmaktadır. Karakteristik özelliklere sahip bu kapların yakın benzerleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Fırat ve Dicle boyunca yürütülen kurtarma kazılarında ele geçmektedir. Bu çalışmada Hakemi Use kazısında gün ışığına çıkartılan Erken Demir Çağ'a tarihlendirilen ve bu dönem için karakteristik özellikler gösteren seramiğin bir bölümü tanıtılmaktadır

REFERENCES

References: 

Algaze, G., R. Breuninger ve J. Knudstad.
(1994)
. "The Tigris-Euphrates Archaeological Reconnaissance Project: final report of the Birecik and Charcemish Dam survey areas." ANATOLICA 20: 1-96.
Bartl, K. (1994). "Die frühe Eisenzeit in Ostanatolien und ihre Verbindungen zu den benachbarten Regionen." BAGHDADER MITTEILUNGEN 25: 473-518.
Bartl, K. (2001). "Eastern Anatolia in the Early Iron Age." Eichmann, R. ve H. Parzinger (eds). Migration und Kulturtransfer, Der Wandel vorder-und-zentralasitischer Kulturen im Umbruch vom 2. zum 1. vorchristlichen Jahrtausend.Bonn: (383-410).
Bilgi, Ö.
(1991)
. "Iron Age pottery from Köşkerbaba Höyük." Çilingiroğlu, A. ve D. French (eds). Anatolian Iron Ages. The Proceedings of the Second Anatolian Iron Ages Colloquium held at İzmir, 4-8 May 1987: (11-28).Oxford: British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 13.
Blaylock, S., D. French ve G. Summers. (1990). "The Adıyaman Survey: an interim report." ANATOLIAN STUDIES XL: 81-135.
Çilingiroğlu, A. (1993). "Van-Dilkaya Höyüğü Kazıları Kapanış." XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı
I. Ankara: 469-491.
Dodd, L. S. (2005). "Legitimacy, identity and history in Iron Age Gurgum." Çilingiroğlu, A. ve G. Darbyshire (eds). Anatolian Iron Ages V, Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6-10 August 2001: (47-64). London: British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 31.
Duru, R. (1979), Keban Projesi Değirmentepe Kazısı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
161
Yatay Oluk Bezekli Bir Seramik Grubunun Ele Geçtiği Yeni Bir Merkez: Hakemi Use
Esin, U. (1970). "Tepecik Kazısı, 1968." Keban Projesi 1968 Yaz Çalışmaları.(147-158).
Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Frangipane, M. (1993). "Melid (Malatya, Arslantepe) B. Archâologisch."Reallexikon der
Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie VIII 1/2: 42-52. Garrard, A., J. Conolly, N. Moloney ve K. Wright. (1996). "The early prehistory of the
Sakçagözü
region
, North Levantine Rift Valley: report on the 1995 survey season."
ANATOLIAN STUDIES XLVI: 53-82. Güneri, S. A. (2002). "Cultural connections between Anatolia and Caucasus-Central Asia during
the Late Bronze-Early Iron Age." ANATOLIA ANTIQUA X: 11-77. Hanfmann, G.M. (1963), Excavations at Gözlü Kule, Tarsus III: The Iron Age. New Jersey:
Princeton.
Hauptmann, H. (1969/70). "Norşun-Tepe. Historische Geographie und Ergebnisse der Grabungen 1968/69." ISTANBULER MITTEILUNGEN 19/20: 21-78.
Karg, N. (2002). "2000
Yıl
ı Gredimse (Ilısu) Kazı Çalışmaları." Tuna, N. ve J. Velibeyoğlu (eds). Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları: (699-722). Ankara: ODTÜ Yayınları.
Köroğlu, K. (1998), Üçtepe I, Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında Diyarbakır/Üçtepe ve Çevresinin Yeni Asur Dönemi Tarihi Coğrafyası. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Köroğlu, K.
(2003)
. "The Transition from Bronze Age to Iron Age in Eastern Anatolia." Fischer, B., Genz, H., Jean, E. ve K. Köroğlu (eds). Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions, Proceedings of the International Workshop, İstanbul, November 8-9, 2002: (231-244). İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü.
Köroğlu, K. ve E. Konyar. (2005). "Van Gölü Havzası'nda Erken Demir Çağı Problemi." ARKEOLOJİ- SANAT DERGİSİ Sayı 119: 25-38.
Matney, T., M. Roaf, J. McGinnis ve H. McDonald. (2004). "Ziyaret Tepe Kazıları, 2001." Tuna, N., J. Velibeyoğlu ve J. Greenhalg (eds). Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları:
(387-406). Ankara: ODTÜ Yayınları.
Müller, U. (1999). "Die eisenzeitliche Keramik des Lidar Höyük." Hausleiter, A. ve A. Reiche (eds). Iron Age Pottery in Northern Mesopotamia, Northern Syria and South-Eastern Anatolia, papers presented at the meetings of the international "table ronde" at Heidelberg (1995) and Nieborow (1997) and other contributions: (403-434). Münster: Ugarit Verlag.
Müller, U. (2003). "Chronology and Continuity in the Early Iron Age: The Northeastern Side of the Amanus." Fischer, B., Genz, H., Jean, E. ve K. Köroğlu (eds). Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions, Proceedings of the International Workshop, İstanbul, November 8-9, 2002: (127-136). İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü.
Ökse, T.
(1988)
, Mitteleisenzeitliche Keramik Zentral-Ostanatoliens. Berlin.
Ökse,
T
. (1992). "İmamoğlu in der Eisenzeit: Keramik." ISTANBULER MITTEILUNGEN 42: 31-66.
Özdoğan,
M
. (1977), Lower Euphrates Basin 1977 Survey. İstanbul: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
162
Halil
TEKİN
Özgen, E., B. Helwing ve H. Tekin. (1997). "Vorlâufiger Bericht über die Ausgrabungen auf dem Oylum Höyük." ISTANBULER MITTEILUNGEN 47: 39-90.
Parker, B., A. Creekmore ve L. Dodd. (2004). "Yukarı Dicle Arkeolojik Araştırma Projesi (UTARP): Kenan Tepe'nin Kültürel Tarihinin Ön Sentezi." Tuna, N., J. Velibeyoğlu ve J. Greenhalg (eds). Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları: (547-580). Ankara: ODTÜ Yayınları.
Roaf, M. ve A. Schachner. (2005). "The Bronze Age to Iron Age transition in the Upper Tigris Region: new information from Ziyaret Tepe and Giricano." Çilingiroğlu, A. ve G. Darbyshire (eds). Anatolian Iron Ages V, Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium held at Van, 6-10 August 2001: (115-123). London: British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 31.
Schachner, A. (2003). "From the Bronze to the Iron Age: Identifying Changes in the Upper Tigris Region. The Case of Giricano." Fischer, B., Genz, H., Jean, E. ve K. Köroğlu (eds). Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions, Proceedings of the International Workshop, İstanbul, November 8-9, 2002: (151-163). İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü.
Schachner, A. (2004). "2001
Yıl
ı Giricano Kazıları." Tuna, N., J. Velibeyoğlu ve J. Greenhalg (eds). Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2001 Yılı Çalışmaları: (505-533). Ankara: ODTÜ Yayınları.
Sevin, V. (1988). " Elazığ Yöresi Erken Demir Çağı ve Muşkiler Sorunu." HÖYÜK 1: 51-63.
Sevin, V.
(1991)
. "The Early Iron Age in the Elazığ Region and the Problem of the Mushkians." ANATOLIAN STUDIES XLI: 87-95.
Sevin, V. (1995), İmikuşağı I (6.-1. Yapı Katları). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Summers, G. (1994). "Grey Ware and the eastern limits of Phrygia." Çilingiroğlu, A. ve D. French (eds). Anatolian Iron Ages 3: 241-252. Ankara: British Institute of Archaeology at Ankara Monograph 16.
Taylor, J. Du P., M. V. Seton-Williams ve J. Waechter. (1950). " Excavations at Sakça Gözü."
IRAQ 12: 53-138.
Winn, M. N. (1980). "The Early Iron Age Pottery." van Loon, M. (ed). Korucutepe 3. Final Report on the Excavations of the University of Chicago, California (Los Angeles) and Amsterdam in the Keban Reservoir, Eastern Anatolia (1968-1970): (155-175). New York-Amsterdam: North-Holland.
Yakar, J. (2000), Ethnoarchaeology of Anatolia, rural socio-economy in the Bronze and Iron Ages. Jerusalem: Graphit Press.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com