Buradasınız

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ VE DIŞKAYNAK KULLANIM STRATEJİLERİ

SUPPLIER SELECTION AND OUTSOURCING STRATEGIES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The global purchasing in Supply Chain Management (SCM) has become more risky, visible and productive position within many organizations. As companies implement just-in-time and operations improvement strategies, the importance of developing and managing the suppliers emerges as critical outsourcing strategies in SCM. In addition, competitive business processes and shorter product life cycles have caused executive management to recognize the significant leverage potential that exists within the purchasing organization on the company’s cash flow and profitability position. The objective of outsourcing strategies is to implement procurement and vendor operating policies that streamline material and/or service flows, reduce manufacturer and supplier costs, improve quality and customer service performances, and create long-term buyer/seller partnerships.
Abstract (Original Language): 
Tedarik Zinciri Yönetimi kapsamında küresel satınalma çoğu organizasyonlar için daha riskli, daha açık ve verimli duruma gelmiştir. Firmalar, “tam zamanında” yaklaşımını ve faaliyet geliştirme stratejilerini uygulamaya koyarken Tedarik Zinciri Yönetimi içerisinde tedarikçilerin geliştirilmesine ve yönetilmesine verilen önem dışkaynak kullanımı stratejilerinin kritikliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, rekabetçi iş süreçleri ve daha kısa ürün ömrü çevrimlerine bağlı olarak tepe yöneticileri satınalma organizasyonunun firmalarındaki nakit akışını ve karlılık durumunu anlamlı derecede etkilediğinin farkına varmışlardır. Dışkaynak kullanım stratejilerinin amacı tedarik ve tedarikçi firmaların çalışmalarına ilişkin politikalara zemin oluşturmak, malzeme ve/veya hizmet akışlarını düzgün kılmak, imalatçı ve tedarikçi maliyetlerini azaltmak, kalite ve müşteri hizmet performansını geliştirmek ve uzun dönemli alıcı/satıcı ilişkileri oluşturmaktır.
1
6

REFERENCES

References: 

[1] Grossman, G.M. and Helpman, E., “Outsourcing in a global economy”, Review of Economic Studies, 72 (2005) (250), pp. 135–157.
[2] Van Weele, A.J., “Purchasing and Supply Chain Management”, Thompson Learning, London (2005).
[3] Zeng, A.Z., “A synthetic study of sourcing strategies”, Industrial Management and Data Systems, 100 (2000) (5), pp. 219–226 GULEN
[4] Weber, C. A., Current, J. R. and Benton, W. C., “Vendor Selection Criteria and Methods”, European Journal of Operational Research, 50 (1991) 2-18
[5] Burton, T. T., “JIT/Repetitive Sourcing Strategies: ‘Tying The Knot’ With Y”, Production and Inventory Management Journal, Fourth Quarter 1988; 29, 4
[6] Monczka, R. M. and Trent, R. J., “Cross-Functional Sourcing Team Effectiveness”, Tempe, AZ: Center for Advanced Purchasing Studies, 1993.
[7] Frazelle, E. H., “Supply Chain Strategy: The Logistics of Supply Chain Management”, McGraw-Hill, New York,, NY, 2002.
[8] Ballou, R. H., “Business Logistics/Supply Chain Management”, Pearson Education, New Jersey, 2004.
[9] Leenders, M.R., Fearon, H. E., “Purchasing&Supply Management”, McGraw-Hill, New York, NY, 1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com