Buradasınız

İslâm’da Selâm Ve Selâmlaşma Olgusu

The Fact Of Greetıng And Salutatıon In Islam

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Salutation has a significant place among the commands and advices which give rise to communication in Islam. Greeting each other when they meet is one of the behaviours muslims are required and demanded to practice habitually. The commands about morality and good manners among which greeting is one occupy an important place in fundamental resources of Islam. “Greeting”, according to Quran, is one of the important social and politeness rules.
Abstract (Original Language): 
İslâm’da iletişime vesile olan emir ve tavsiyeler arasında selamlaşmanın önemli bir yeri vardır. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman Müslümanların selamlaşmaları, onlardan alışkanlık haline getirmeleri istenen davranışlardandır. Selamlaşmanın da aralarında yer aldığı ahlâk ve âdâba ilişkin emirler dinin temel kaynaklarında önemli bir yer işgal eder. Kur’an’da, “selam verme”, önemli muaşeret ve nezâket kuralları arasında sayılır.