Buradasınız

EFFECTS OF MOBILE PHONE COMPATIBLE ACTIVITIES ON ENGLISH VOCABULARY LEARNING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Mobile phones which are being widely used in Turkey have not yet become widespread for educational purposes. This study aims to explore the effectiveness of using screens of mobile phones for vocabulary learning outside of class. Two beginner classes studying a Language Preparatory School of at university were used as the experimental (n=35) and control groups (n=31) in the study. In the study, mobile phone compatible activities were designed for 384 target vocabulary items. In each activity, the target word, a visual accompanying the target word, a sentence in which the target word has been used and sound files of the word and sentence were included. In the design of the mobile phone compatible activities, association between the target word and visuals, visibility of texts on screen, download speed and sound quality were considered. Students in the experimental group downloaded and studied mobile phone compatible video files for a period of 14 weeks. The control group students, on the other hand, were not provided any assistance other than activities done in class. A significant difference was observed between the pretest and posttest scores the two groups indicating that mobile learning applications have a positive effect on vocabulary learning. Additionally, results of the interviews and questionnaires show that students have a positive attitude towards learning vocabulary through mobile phones
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda, Türkiye’de kullanımı yaygınlaşan cep telefonlarının dil eğitimi amaçlı olarak kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır. Mobilöğrenme kavramı üzerine yapılan çalışmalar bu yeni yöntemin öğrencidestekli eğitimi pekiştirmesi yanında öğrenmeyi sürekli kılarak sınıf dışına taşıması gibi yararlar sağladığına dikkat çekmektedirler. Bu çalışma cep telefonlarının kelime öğrenimi amaçlı kullanılmasının kelime öğrenme üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. İngilizce hazırlık programında öğrenim gören, başlangıç seviyesindeki iki sınıf, deney (n=35) ve kontrol (n=31) grubu olarak kullanılmıştır. Çalışmada toplam 384 hedef kelime için cep telefonuna uyumlu aktiviteler tasarlanmıştır. Her aktivitede hedef kelime, kelime ile ilgili görsel, kelimenin içinde kullanıldığı bir cümle ve kelimenin ve cümlenin okunuşunu içeren ses ve video dosyaları yer almıştır. Aktivitelerin hazırlanmasında hedef kelimeler ile görsellerin eşleşmesi, metinlerin ekran üzerinde görünürlüğü, yüklenme hızı ve ses kalitesi göz önüne alınmıştır. Deney grubu, 14 hafta süreyle, araştırmacılar tarafından tasarlanan aktivite dosyalarını cep telefonlarına indirip kullanmışlardır. Kontrol grubu öğrencilerine ise, ders içinde yapılan aktiviteler dışında herhangi bir yardım verilmemiştir. Deney ve kontrol gruplarının ön-test ve son-test sonuçları arasında anlamlı derecede fark görülmüştür. Çalışmanın sonuçları mobil öğrenme uygulamalarının kelime öğrenimine olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, görüşme ve anket sonuçlan da öğrencilerin cep telefonu ile kelime öğrenmeye karşı olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Attewell, J. and Savill-Smith, C. (2005). Mobile learning anytime anywhere.
London: Learning and Skills Development Agency.
Brown, J. (2010). “Can you hear me now? Is mobile access to learning and
performance support a part of your learning architecture? If not, you may want
to re-evaluate. Date of Access: 20thof July 2010, JudyBrown.com: Learn from
the past, imagine the future”: http://www.judybrown.com/docs/76100228.pdf.
Chinnery, G.M. (2006). “Going to the MALL: Mobile assisted language
learning”. Language Learning and Technology. 10(1), 9-16.
Coady, J. (1997). “L2 vocabulary acquisition through extensive reading”. In J.
Coady and T. Huckin (Eds.), Secondlanguage Vocabulary Acquisition: A
Rationale for Pedagogy (ss.,225-237). Cambridge: Cambridge University Press.
Corlett, D., Sharples, M. Bull,S. and Chan, T. (2005). “Evaluation of a mobile
learning organizer for university students”. Journal o f Computer Assisted
Learning. 21, 162-170.
Jong, T., Specht, M. andCooper, R. (2010). “A study of contextualized mobile
information delivery for language learning”. Educational Technology and
Society. 13(3), 110-125.
Knight, S. (1994). “Dictionary use while reading: The effects on comprehension
and vocabulary acquisition for students of different verbal abilities”. Modern
Language Journal, 78, 285-299.
Krashen, S. (1989). ‘We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional
evidence for the input hypothesis”. Modern Language Journal, 73(4), 440-464.
Liu, T.C., Wang, H.Y., Liang, J.K., Chan, T.W and Yang, J.C. (2003).’Wireless
and mobile technologies to enhance teaching and learning”. Journal o f
Computer Assisted Learning. 19, 371-382.
Looi, C.K., Seow, P., Zhang, B.H., So, H.J., Chen, W., and Wong, L. H. (2009).
“Leveraging mobile technology for sustainable seamless learning: A research
agenda”. British Journal o f Educational Technology. 41 (2), 154-169.
Mohamed, A. (2009). Mobile Learning: Transforming the Delivery o f
Education and Training. Edmonton: Athabasca.
Motiwalla, L.F. (2007). “Mobile learning: A framework and evaluation”.
Computers and Education. 49, 581-596.
Nation, P. (1990). Teaching and learning vocabulary. New York: Newbury
House.
Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge:
Cambridge University Press.
Ng, K. (2010). Learning beyond the classroom. Date of Access 19th of July
2010. Asia Pacific Future Gov: http://www.futuregov.asia/articles.
Osman, M. and Cronje, J.C. (2010). “Defining Mobile Learning in the Higher
Education Landscape. Educational Technology and Society”. 13(3), 12-21.
8 2
Elif TOKDEMİR DEMİREL, Muhammet KUL, Saye ZİBANDE, Onur DİLEK ■
Rekkedal, T. and Dye, A. (2009). “Mobile Distance Learning with PDAs:
Development and Testing of Pedagogical and System Solutions Supporting
Mobile Distance Learners”. In Mobile Learning: Transforming the Delivery o f
Education and Training. Edmonton, Canada: Athabasca University Press.
Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge:Cambridge
University Press.
Sharples, M., Corlett, D. and Westmancott, O. (2002). “The design and
implementation of a mobile learning resource”. Personal and Ubiquous
Computing. 6(1), 220-234.
Sharples, M., Taylor, J.and Vavoula, G. (2005). “Towards a theory of mobile
learning. Mind”. 1(1), 1-9.
Traxler, J. (2009). “Current State of Mobile Learning”. In Mobile Learning:
Transforming the Delivery o f Education and Training. Edmonton, Canada:
Athabasca University Press.
Uzun, Ö., Demir, S. (2010). “A study on mobile phone usage of university
students”. e-journal o f New World Sciences Academy. 5(2), 120-131.
Zurita, G. and Nussbaum, M. (2004). “A constructivist mobile learning
environment supported by a wireless handheld network”. Journal o f Computer
Assisted language Learning. 20, 235-243

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com