Buradasınız

YENİDOĞAN HİPOGLİSEMİSİ TAKİBİNDE KAPİLLER KAN GLUKOZ ÖLÇÜMÜ

Fingerstick glucometer and autoanalyser in monitoring of newborn hypoglycemia

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In the newborn unit of our hospital, stat glucose analysis is done with a special fingerstick glucometer using capillary whole blood samples. In our central biochemistry laboratory, same analysis is done with an autoanalyser (022rate method) in serum samples. First method is frequently preferred because of requiring lesser volume of blood samples and having short measuring time. In this study we evaluated both confidence of glucometric measuring method and decreasing on glucose concentration of the samples that can not analyse in time. For this reason, we measured 50 blood samples' glucose concentration with two methods, and compared analysis results with each other. In addition, we separated serum of 42 same blood samples with 30 and 60 minutes extra delayed separation time and measured their glucose concentrations using autoanalyser 022rate method. In the results of statistical evaluations, correlation coefficient and linear regression equation between two methods were r = 0.967 and y = 1.05x + 6 . The differences between nondelayed and delayed samples with 30 and 60 minutes were 3.8 % and 8.2 % respectively. In conclusion, we can say that taking care hypoglycemia via a fingerstick glucometer is as reliable as autoanalyser 02 rate method, but delaying in serum separation process causes important decreasing glucose concentrations.
Abstract (Original Language): 
Hastanemiz yen/doğarı servisinde acil glukoz analizi, özel bir glukometre yardımıyla kapiller tam kan örneğinde; biyokimya laboratuvarında ise otoanalizör (02 rate yöntemi) ile serum örneğinde çalışılmaktadır. Analiz süresinin kısalığı ve örnek miktarının azlığı nedeniyle sıklıkla ilk yöntem tercih edilmektedir. Bu çalışmada hem glukometre ile ölçülen glukoz sonuçlarının güvenilirliğini hem de zamanında çalışılmayan örneklerde gecikmeden kaynaklanan glukoz azalmasını tespit etmeyi amaçladık. Bu maksatla yen/doğandan alınan 50 kan örneği her iki yöntemle de analiz edildi. Ayrıca bu örneklerden 42si normal pıhtılaşma süresine 30 ve 60 dakika ilavelerden sonra serumları ayrıştırılarak, glukoz seviyeleri ölçüldü. Serum ayırmada 30 dakikalık gecikmenin, analiz sonucunda %3.8'lik; 60 dakikalık gecikmenin de %8.2'lik azalmalara neden olduğu saptandı. Yöntemler arasında %11 lik farka rağmen; kuvvetli bir korelasyon (r=0.967) ve lineer ilişki fy-1.05x+6) tespit edildi. Buradan kapiller glukometre ile glisemi takibinin acil ve pratik maksatlar için uygun olduğu sonucuna varidi.

REFERENCES

References: 

1.İnanç N, Arslan P. Yenidoğan ve çocukluk çağı hipoglisemileri ve beslenme özellikleri. Beslenme ve Diyet Derges 1993; 22 (1): 91-100.
2. Cornblath M, Schwarz R, Aynsley-Green A, et al. Hypoglycemia in infancy: the need for a rational definition. Pediatrics 1990; 85: 834-7.
3. Caraway WT, Watts NB. Carbohydrates in: Tsetz NW. Textbook of Clinical Chemetry second ed. W.B. Saunders Co Philadelphia 1986; 775-828.
4. Sperling HA. Hypoglycemia in the newborn, infant and child. In: Lifshitz F, editor. Pediatric Endocrinology, 2.nd ed. New York Marcel Dekker, 1996: 803-38.
5. Thomas SH, Gough 3£, Benson N, et al. Accuracy of fingerstick glucose determination in patients receiving CPR. South Med 3 1994;87(ll):1072-5.
6. Gough 3H, Jones 3L, Garrison HG. fingerstick detection of hypoglycemia can prevent dangerous doses of dextrose. N C Med J 1992; 53(9): 466-7.
7. Wiener K. Whole blood g!ucose:what are we actually measuring? Ann Clin Biochem 1995; 32: 1-8.
8. Socransky S3, Pirallo RG, Rubin 3M. Out-of-hosprtal treatment of hypoglycemia: refusal of transport and patient outcome. Acad Emerg Med 1998; 5(11): 1080-5.
9. McLean MH, Ryan WT and Hearn D3. Comparison of beckman oxygen rate glucose method to a national reference and other methods. Am 3 Med Tech 1976; 43 (2), 164-6.
10. Elisnam A, Horal M, Bergstrom M et al. Diagnosis of hypoglycemia: effects of blood sample handling and evaluation of glucose photometer in the low glucose range. Acta Pediatr 1997;86: 474-8.
11.Bilgi C, Yildiomkaya M, Yilmaz K, Kutluay T, Karaca L. Kuru kimya analizörleri ile ölçülen kan glukoz düzeyine hematokntin etkisi. Gülhane Askeri Tip Akademisi Bülteni 1996; 38 (2): 209-211.
12. ün HC, Maguire C, Oh W, Cowett R. Accuracy and reliability of glucose reflectance meters in the high-risk neonate. 3 Pediatr 1989; 115: 998-1000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com