Buradasınız

Malatya'da Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Ve Hasta Memnuniyeti

Utilization of Health Services And Patient Satisfaction In Malatya

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This cross-sectional study was performed to determine the annual average physician contacts number of people living in central Malatya with influencing factors and also to determine the patients' satisfaction who were hospitalized during last year. Stratified cluster sampling was used according to the socioeconomic status of the localities and 1962 individuals were administered a face to face questionnaire during October-November 1998. Annual average physician contact number was three. The main influencing factor related to contact with physician is the presence of a chronic disease. Within the last 15 days, only three percent of applicants had contacted with the physicians who work outside Malatya. The most applied health institution was SSK Hospital (33.2 %) followed by private physicians (20.3 %) and Malatya State Hospital (16.5%). Median waiting time to see the physician was 52 minutes and 50.0% of the applicants thought that this duration is too long. Median examination time was five minutes and 43.0% of applicants believe that examination time was not sufficient. 4.4% of the participitants were hospitalized during last year. 15.0% of the hospitalized patients were hospitilized in cities outside Malatya. Main complaints against hospitals are, patients' being asked to bring drug and other supply outside hospital, and high costs, meals and cleanliness. To increase the utilization of health services, a better organization of health institutions and taking patient satisfaction into consideration could be suggested.
Abstract (Original Language): 
Bu kesitsel çalışma, Malatya kent merkezinde yaşayan kişilerin yıllık ortalama hekime başvuru sayısı ve bunu etkileyen etmenler ile son bir yılda yatarak tedavi görenlerin hastanelerden memnuniyetlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Malatya'da mahallelerin sosyoekonomik düzeyine göre tabakalı örnekleme yöntemiyle saptanan adreslerde 1962 kişiye Ekim-Kasım 1998'de yüzyüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Kişi başına yılda ortalama hekime başvuru sayısı üçtür. Hekime başvuruyu etkileyen en önemli etken, kronik hastalık varlığıdır. Son 15 gün içinde hekime başvuranların sadece %3'ü Malatya dışındaki hekimlere başvurmuştur. Başvurulan kurumlar içinde Malatya SSK Hastanesi %33.2 ile en çok başvurulan kurumdur; bunu %20.3 ile özel hekimler ve %16.5 ile Malatya Devlet Hastanesi izlemektedir. Hekime muayene olabilmek için bekleme süresi 52 dakika (ortanca)dır ve başvuranların yarısı bu süreyi uzun bulmaktadır. Muayene süresi ise beş dakika (ortanca) olup, başvuranların %43'ü bu süreyi yetersiz bulmaktadır. Araştırmaya katılanların %4.4'ü son bir yıl içinde hastaneye yatırılmışlardır. Bunların %15'i Malatya'nın dışındaki şehirlerde yatırılmışlardır. Hastanelerden en çok şikayet edilen konular; hastalardan hastane dışından ilaç-malzeme getirmelerinin istenmesi, ücretlerin yüksekliği, yemekler ve temizliktir. Sağlık hizmetlerinin kullanımının artırılması için sağlık kuruluşlarının daha iyi organize olmaları ve hastaların memnuniyetine daha çok önem verilmesi önerilebilir.
72-78

REFERENCES

References: 

1. Hughes J. Satisfaction wilh medical care: A review of the field (1991) http://www.changesurfer.com/Hlth/PatSat.html. [14 Aralık 1998]
2.
Ozta
ş D. Ankara'da Uç Çocuk Hastanesinde Polikliniklere Başvuran Hasta Yakınlarının Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi Tıp Fak.Halk Sağlığı A.D., Ankara, 1996.
3. BİGTAŞ Survey Research Group: Health Services Utilization Survey in Turkey. Ministry of Health, Turkey. Health Project General Coordination Unit. Ankara, December, 1995.
4. Ersoy K
Hastanelerde kalite kontrolü. Toplum ve Hekim Nisan 1993; 54: 68-69.
5. Batalden PB. Organizing Hospital Care as a System: An Annotated Guide. Nashville,Tenn. HCA Quality Resource Group, 1992
6. Ersoy K.,
Kavuncubaş
ı Ş. Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Doğan M.,Harmancıoğlu O.,Yeğinboy E., (Ed) 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Dokuz Eylül U., 4-7 Mayıs, Kuşadası, 1994: 349-61.
7.
Çoru
h M. Başkent Üniversitesi Hastahanesinde Kalite Güvencesi Uygulaması. Doğan M.,Harmancıoğlu O.,Yeğinboy E., (Ed) 1. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. Dokuz Eylül U., 4-7 Mayıs, Kuşadası, 1994: 339¬47.
8. Ross CK, Steward CA, Sinacore JM. The importance of patient preferences in the
measurement of health care satisfaction. Med Care Dec 1993; 31 (12): 1138-49.
9. Yale Faculty Practice Plan. Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA. http: // www.med.yale.edu/yfp/survey .html (Revised: October 28.1997) .
[14 Aralık 1998]
10. Cornell University Medical Center, USA. (Last modified: May 4,1993) macallah5mail.med.cornell.edu). [14 Aralık 1998]
11. Davies AR, Ware JE Jr. GHAA's Consumer Satisfaction Survey and Users Manual (2nd ed.) Washington, DC: Group Health Association of American, Inc., May 1991
12. Palmer HR, Lawters AG, Banks NJ, Peterson LE, Caputo GL. CONQUEST 1.0: Overview: A Computerized Needs-oriented Ouality Measurement Evaluation SysTem. The Center for Quality of Care Research and Education at Harvard School of Public Health and Mikalrsfe Company, USA.
13. Drachman DA. Benchmarking patient satisfaction at academic health centers. Jt Comm J Qual Improv May 1996; 22(5): 359-67.
14. http://www.Die.gov.tr/TURKISH/SONIST/NUFUS/nufus 97.Htm. [10 Ekim 1998]
15. Malatya
İ
l Sağlık Müdürlüğü Brifing Dosyası, 1998.
16. Tsuda T, Aoyama H, Froom J. Primary health care in Japan and the United States. Soc Sci Med 1994 Feb 38 (4): 489-95.
17. Dawson KP, Mogridge N. Parental perceptions of paediatric inpatient care.N Z Med J 1991; 104 (904): 12-3.
18. Hart J, Malinarski Y, Djaldetti M. Survey of patient satisfaction in a community hospital. Isr J Med Sci Jul 1996; 32(7):551-4.
19. Guirguis WW, Mokhtar SA, al-Torkey MM, Khalaf AA. Patient satisfaction with hospital services: determinants and level in a hospital in Kuwait. J Egypt Public Health Assoc 1992; 67 (1-2): 87-108.
20. Abu-Zeid HA, Dann WM. Health services utilization and cost in Ismailia, Egypt. Soc Sci Med 1985; 21 (4):451-61.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com