Buradasınız

Marx Kullanım Kılavuzu

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Kitabın yazarı Daniel Bensaid Fransa'da komünist hareketlerin gerek eylem gerekse siyasal alanda etkin isimlerinde biriydi. Bu özelliğini öldüğü 2010 yılına kadar devam ettirdi. Bu kitap yazarın son çalışmasıdır. 2008 kriziyle Marx'ın popülerleşmeye başlaması üzerine yazılan ama Marx'ı akademik bir üslupla değil hayatın ve savaşım içinde sınıf mücadelesinin bir neferi olarak ele alan kitap 2009 yılında yazılmış, Stephane Charbonnier'in (Charb) kanaatimce pek gerekli olmayan çizimleriyle süslenmiştir. Kitap 12 bölüm halinde genel olarak Marx'ın eserlerinin kronolojik sırası göz önüne alınarak düşüncelerinin bir incelenmesi sunmaktadır. Bu, yapılırken çağdaş siyasi liderlere (özellikle N. Sarkozy) ve uygulamalarına eleştiriler getirmektedir.