Buradasınız

Değişen Bölgesel Denklemler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri’nde İşbirliğini Tetikleyen Unsurlar

Elements That Trigger Cooperation Between Turkey and Israel in the Light of Changing Regional Equations

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkey-Israel relations, which had been reflected as strategic cooperation at the second half of 1990’s, is being altered staidly after the millennium. Turkey’s aim of being a regional leader in the Middle East and her affiliation towards Arab people/states according to this objective is the primary reason of the change in Turkish-Israeli relations. Israel’s coercive and aggressive attitude against the Palestinians is the second reason why Turkey has been estranged from Israel. However regional polarization that becomes visible after the Arab uprisings, especially after the events in Egypt and Syria and Iran’s articulation into the regional developments as an ascendant actor will make Turkey and Israel come closer again. In this study, factors that attend convergence between these two countries has been dealt and within this work it has also been envisaged that Turkey-Israel relations will be articulated into cooperation in the medium term.
Abstract (Original Language): 
1990’ların ikinci yarısında stratejik işbirliği olarak ifade edilen Türkiye-İsrail İlişkileri, milenyum sonrası dönemde ciddi bir değişim geçirmiştir. Türkiye’nin Ortadoğu’da bölgesel lider olabilme hedefini ortaya koyması ve bu doğrultuda Arap halkları/devletleri ile yakınlaşması bunun birinci nedenidir. İsrail’in Filistin Meselesi bağlamında çatışmacı ve saldırgan bir tutum sergilemesi ve bu durumun Arap halkları/devletleri ile yakınlaşmak isteyen Türkiye’ye zarar veriyor olması ise Türkiye-İsrail İlişkileri’ne hâkim olan gerginliğin ikinci nedenidir. Ne var ki, Arap ayaklanmaları sonucunda özellikle Mısır ile Suriye’de yaşanan olaylar neticesinde beliren kamplaşmalar ve özellikle İran’ın etkin bir aktör olarak bölgesel gelişmelere eklemlenmesi, Türkiye ile İsrail’i yakınlaşmaya itmektedir. Doğu Akdeniz merkezli muhtemel enerji projeleri de Türkiye ile İsrail’i işbirliğine iten bir başka faktör olarak görülebilir. Bu çalışmada, iki ülke arasında yakınlaşmayı beraberinde getirecek faktörler irdelenmiş ve mevcut sorunlar ile fırsatlar bağlamında Türkiye-İsrail İlişkileri’nin orta vadede yeniden işbirliğine eklemlenebileceği öngörülmüştür.

REFERENCES

References: 

“Apology Raises Hopes Israeli Tourists will Return to Turkey”, Setimes,
erişim tarihi 05.04.2013,
http://turkey.setimes.com/en_GB/articles/ses/articles/features/departments/
world/2013/04/05/feature-01.
“At Least 10 Firms Bid for Israel-Turkey Gas Pipeline: Report”, Hürriyet
Daily News, erişim tarihi 11.06.2014, http://www.hurriyetdailynews.com/atleast-
10-firms-bid-for-israel-turkey-gas-pipelinereport.
aspx?pageID=238&nID=64066&NewsCatID=348.
“Israel’s Netanyahu Delays Compensation Agreement with Turkey”,
Hürriyet Daily News, erişim tarihi 09.07.2014,
http://www.hurriyetdailynews.com/israels-netanyahu-delayscompensation-
agreement-withturkey.
aspx?PageID=238&NID=65641&NewsCatID=510.
“Israeli Field May Supply Gas to Egyptian Facility”, Times of Israel, erişim
tarihi 29.06.2014, http://www.timesofisrael.com/israeli-field-may-supplygas-
to-egyptian-facility.
“İsrail Türkiye’ye Turizm Ambargosunu Kaldırıyor”, Radikal, erişim tarihi
25.03.2014,
http://www.radikal.com.tr/ekonomi/israil_turkiyeye_turizm_ambargosunu_
kaldiriyor-1183149.
“İsrail ve Türkiye Arasındaki Ticaret 2014 Yılında da Yükselişte”, İsrail
Ticaret Ataşeliği/İstanbul Başkonsolosluğu, erişim tarihi 30.06.2014,
http://itrade.gov.il/turkey/israil-ve-turkiye-arasindaki-ticaret-2014-yi...
yukseliste.
“İsrail-Türkiye Doğalgaz Boru Hattının İnşaatına 2015’te Başlanabilir”,
Enerji Enstitüsü, erişim tarihi 15.04.2014,
http://enerjienstitusu.com/2014/04/15/israil-turkiye-dogalgaz-boru-hatti...
2015te-baslanabilir.
“Kıbrıs’a Küçük İsrail Kurmak İstiyor”, NTVMSNBC, erişim tarihi
02.07.2014, http://www.ntvmsnbc.com/id/25350757.
“Kıbrıs-Yunanistan-İsrail Enerji Anlaşması”, BBC Türkçe, erişim tarihi
30.06.2014,
http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2013/08/130808_kibris_israil_yunanis
tan.shtml.
“Make or Break: Iraq’s Sunnis and the State”, International Crisis Group
Middle East Report 144, (2013).
“Overview of Oil and Natural Gas in the Eastern Mediterranean Region”,
EIA, erişim tarihi 23.06.2014,
Değişen Bölgesel Denklemler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri’nde İşbirliğini Tetikleyen
Unsurlar
itobiad
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”
“Journal of the Human and Social Sciences Researches”
ISSN: 2147-1185
[606]
http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Eastern_Mediterranean/easter....
pdf.
“Suriye-İsrail Görüştü, Türkiye Arabulucu”, BBC Türkçe, erişim tarihi
09.07.2014,
http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2007/01/070116_syria_israel_tr.sht
ml.
“Turkey Rejects West’s Anti-Iran Energy Sanctions”, Tehran Times,
09.07.2014, http://www.tehrantimes.com/economy-and-business/95518-
turkey-rejects-wests-anti-iran-energy-sanctions.
“Turkey to Freeze Bilateral Relations with Israel Excludes Private Sector”,
Today’s Zaman, erişim tarihi 17.06.2014, http://www.todayszaman.com/tzweb/
news-213335-102-turkey-to-freeze-bilateral-relations-with-israelexcludes-
private-sector.html.
“World Powers Reach Nuclear Deal with Iran to Freeze Its Nuclear
Program”, The Washington Post, erişim tarihi 06.07.2014,
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/kerry-in-genevarai...
hopes-for-historic-nuclear-deal-with-iran/2013/11/23/53e7bfe6-5430-
11e3-9fe0-fd2ca728e67c_story.html.
Aras, Bülent, “Davutoglu Era in Turkish Foreign Policy”, SETA Policy Brief
32, (2009).
Arıkan, Pınar, “Change in Foreign Policy of Iran Under Rouhani
Government and Its Reflections in Domestic Politics”, ORSAM Review of
Regional Affairs 1, (2014).
Aytürk, İlker, “Between Crises and Cooperation: The Future of Turkish-
Israeli Relations”, Insight Turkey 11 (2), (2009): 57-74.
Balcı, Ali ve Kardaş, Tuncay, “The Changing Dynamics of Turkey’s
Relations with Israel: An Analysis of Securitization”, Insight Turkey 14 (2),
(2012): 99-120.
Ben David, Calev ve Hacaoğlu, Sercan, “Turkey-Israel Detente Advances
Fueled by Energy Potential”, Bloomberg, erişim tarihi 10.02.2014,
http://www.bloomberg.com/news/2014-02-10/turkey-israel-detenteadvances-
fueled-by-energy-potential-1-.html.
Bıçakçı, Salih, “Hakol Beseder B’Eli Haseder-Israel’s Apology and Turkey”,
CIES Commentary, (2013).
Bilgin, Mert, “Energy and Turkey’s Foreign Policy: State Strategy, Regional
Cooperation and Private Sector Involvement”, Turkish Policy Quarterly 9 (2),
(2010): 81-92.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU
itobiad
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”
“Journal of the Human and Social Sciences Researches”
Cilt: 3, Sayı: 3
Volume: 3, Issue: 3
2014
[607]
Blumenkrantz, Zohar, “El Al to Netanyahu: Help Us Resume Flights to
Turkey”, Haaretz, erişim tarihi 03.11.2013,
http://www.haaretz.com/business/1.555966.
Çağaptay, Soner, “Turkey’s Kurdish Buffer”, erişim tarihi 09.07.2014,
http://www.foreignaffairs.com/articles/141612/soner-cagaptay/turkeyskurd...
buffer.
Daly, John, “Trade can be Ice-Breaker in Turkish-Israeli Relations”, Turkey
Analyst 6 (23), (2014).
Davutoğlu, Ahmet, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu,
İstanbul: Küre Yayınları, 2001.
Diriöz, Ali Oğuz, “Erken Seçime Giden İsrail’deki Siyasi Görünüm ve Son
Dakika Sürprizleri”, Ortadoğu Analiz 5 (49), (2013): 30-39.
Erkmen, Serhat, “1990’lardan Günümüze Türkiye-İsrail Stratejik İşbirliği”,
Uluslararası İlişkiler 2(7), (2005): 157-185.
Ertan, Fikret, “İsrail’in Leviathan Gaz Sahası ve Türkiye”, Zaman, erişim
tarihi 10.02.2014 , http://www.zaman.com.tr/fikret-ertan/israilin-leviathangaz-
sahasi-ve-turkiye_2198682.html.
Ertan, Fikret, “Yunanistan-İsrail Askeri İşbirliği”, Zaman, erişim tarihi
01.07.2014, http://www.zaman.com.tr/fikret-ertan/yunanistan-israil-askeriisbirligi_
2152088.html.
Hatuqa, Dalia, “Palestinians Form Consensus Government”, Al Jazeera,
erişim tarihi 04.07.2014,
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/palestinians-set-swearu...
government-20146281348223961.html.
Housden, Oliver, “Egypt: Coup d’Etat or a Revolution Protected?”, The RUSI
Journal 158 (5), (2013): 72-78.
Kasapoğlu, Can, “The Turkish-Israeli Relations Under the Davutoglu
Doctrine in Turkish Foreign Policy”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 3 (2),
(2012): 1-20.
Kimball, Daryl G., “Assessing a Nuclear Deal with Iran”, Arms Control
Association, erişim tarihi 08.07.2014,
https://www.armscontrol.org/act/2014_0708/Focus/Assessing-a-Nuclear-
Deal-With-Iran.
Kösebalaban, Hasan, “The Crisis in Turkish-Israeli Relations: What is its
Strategic Significance?”, Middle East Policy 17 (3), (2010): 36-50.
Leeds, Brett Ashley, “Do Alliances Deter Aggression? The Influence of
Military Alliances on the Initiation of Militarized Interstate Disputes”,
American Journal of Political Science 47 (3), (2003): 427-439.
Değişen Bölgesel Denklemler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri’nde İşbirliğini Tetikleyen
Unsurlar
itobiad
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”
“Journal of the Human and Social Sciences Researches”
ISSN: 2147-1185
[608]
Milani, Mohsen, “Why Tehran Won’t Abandon Assad (ism)”, The
Washington Quarterly 36 (4), (2013): 79-93.
Müftüler Bac, Meltem, “Turkey and Israel: An Evolving Partnership” Ariel
Center For Policy Research 47, (1998).
Nir, Arad, “Israel’s Ties with Greece No Substitute for Alliance with
Turkey”, Al Monitor, erişim tarihi 06.07.2014, http://www.almonitor.
com/pulse/originals/2013/10/greece-israel-turkey-relations-strategicalliance.
html.
Norton, Augustus Richard, “The Role of Hezbollah in Lebanese Domestic
Politics”, The International Spectator 42 (4), (2007): 475-491.
Oğuzlu, Tarık, “The Changing Dynamics of Turkey-Israel Relations: A
Structural Realist Account”, Mediterranean Politics 15 (2), (2010): 273-288.
Özkan, Seray, “An Analysis on East Mediterranean Gas-Economy as a Major
Driver of Politics”, Hazar Strateji Enstitüsü, erişim tarihi 10.07.2014,
http://www.hazar.org/blogdetail/blog/an_analysis_on_east_mediterranean_
gas_economy_as_a_major_driver_of_politics_635.aspx.
Ravid, Barak, “Turkey Court Issues Warrants to Israeli Ex-Generals Over
Gaza Flotilla Raid”, Haaretz, erişim tarihi 26.05.2014,
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.592911.
Sassounian, Harut, “İsrail Türkiye’ye Turizm Ambargosunu Kaldırıyor”,
Radikal, erişim tarihi 25.03.2014,
http://www.radikal.com.tr/ekonomi/israil_turkiyeye_turizm_ambargosunu_
kaldiriyor-1183149.
Schweller, Randall L., “Rational Theory for a Bygone Era”, Security Studies
20 (3), (2011): 460-468.
Sherwood, Harriet, “Hamas and Iran Rebuild Ties Three Years After Falling
Out Over Syria”, The Guardian, erişim tarihi 07.07.2014,
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/09/hamas-iran-rebuild-tiesfall...
out-syria.
Stavris, George, “The New Energy Triangle of Cyprus-Greece-Israel: Casting
a Net For Turkey?”, Turkish Policy Quarterly 11 (2), (2014): 87-102.
Taner, Binnur Özkeçeci, “From Allies to Frenemies and Inconvenient
Partners: Image Theory and Turkish-Israeli Relations”, Perceptions 17 (3),
(2012): 105-129.
Tank, Pınar, “Political Islam in Turkey: A State of Controlled Security”,
Turkish Studies 6 (1), (2005): 3-19.
Göktürk TÜYSÜZOĞLU
itobiad
“İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”
“Journal of the Human and Social Sciences Researches”
Cilt: 3, Sayı: 3
Volume: 3, Issue: 3
2014
[609]
Taştekin, Fehim, “Israel Would Welcome Kurdish State”, Al-Monitor, erişim
tarihi 02.07.2014, http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/07/iraqcrisis-
israel-welcome-kurdish-state-us-turkey.html.
Ulutaş, Ufuk, “A Raid From the Sea: The Gaza Flotilla Attack and Blockade
Under Legal Scrutiny”, SETA Policy Brief 55, (2011): 3-13.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com