Buradasınız

Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi

A Turkish Bibliographical Essay on The Evliya Celebi and Seyahatname (Travelbook)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Bibliographical studies provide researchers the bibliographic information with regard the study area. Thus, researchers are informed of the situation and they can be able the original work without to do something again. In this context, a bibliography of Turkish trial is the subject of this study that researchers will work on Evliya Çelebi and shed light on Travelbook, allow them to make the original work without falling to work again. In this study, solely Turkish bibliographic information concerning with Evliya Çelebi and Travels is located. The main purpose of the study is to provide information to the reader about academic research published in this field. Therefore several works which were not directly related to the subject excluded from the scope of this article. It also issued an entertaining and educational tool for children and young people rather than in academic terms were not included in the bibliography
Abstract (Original Language): 
Bibliyografik çalışmalar araştırmacılara konuyla ilgili bibliyografik bilgiler sunmaktadır. Böylece araştırmacılar konudan haberdar olmakta ve bu sayede tekrara düşmeden özgün çalışmalar yapabilmektedirler. Bu çerçevede Evliya Çelebi ve Seyahatname üzerinde çalışacak araştırmacılara ışık tutacak, onların tekrara düşmeden özgün çalışmalar yapmalarına olanak sağlayacak Türkçe bir bibliyografya denemesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada doğrudan Evliya Çelebi ve Seyahatnamesiyle ilgili Türkiye’de, Türkçe olarak yapılmış müstakil çalışmaları ihtiva eden yayınların bibliyografik bilgileri yer almaktadır. Çalışmanın temel amacı, bu alanda yayınlanan daha ziyade akademik araştırmalar hakkında okuyucuya bilgi vermektir. Bu nedenle Seyahatname’nin çeşitli neşirleri olmak üzere doğrudan konuyla ilgili olmayan çalışmalar makalemizin kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca akademik yönünden ziyade çocuk ve gençlere yönelik eğlendirici ve öğretici bir takım yayınlar da bibliyografyaya dâhil edilmemiştir.