Buradasınız

IMPACTS OF APARTHEID ON J.M. COETZEE’S MAJOR WORKS: WAITING FOR THE BARBARIANS, THE LIFE &TIMES OF MICHAEL K, AND BOYHOOD: SCENES FROM PROVINCIAL LIFE

IRK AYRIMCILIĞI’NIN, J. M. COETZEE’NİN BARBARLARI BEKLERKEN, MİCHAEL K’NIN YAŞAMI VE YAŞADIĞI DÖNEM VE TAŞRA HAYATINDAN MANZARALAR ADLI BAŞLICA ESERLERİNE OLAN ETKİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Güney Afrikalı yazar ve akademisyen John Maxwell Coetzee, Booker ödülünü iki kez kazanmış ve 2003 Nobel Edebiyat ödülüne hak kazanmış en ünlü yazarlardan biridir. Hem ırk ayrımcılığı sürecinde, hem de sonrasında yapmış olduğu ülkesinin tasvirleriyle iyi bilinmektedir. Irk ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde Güney Afrika’da doğmuş ve yetişmiş bir geçmişe sahip olup, üzerinde bunun güçlü etkilerini taşıyan bir yazar olarak Coetzee, imparatorluk karşıtı hisler taşımıştır ve dolayısıyla da kişisel inanç ve tecrübelerinin izleri kitaplarında açıkça görülebilmektedir. Çok kültürlü bir toplumdaki yabancılık hissi,çoğu eserinin odak noktası olur. Coetzee’nin eserlerindeki “yerinden çıkarma” ve “politika-dışı” unsurlar romanlarına evrensellik katar ve onu siyasi roman geleneklerinden kurtarır. Bu yazının amacı, Coetzee’nin hem ırk ayrımcılığına karşı bir yazına hizmet ettiğini, hem de acı, zorba yönetim, ırkçılık ya da baskı gibi insanlığın genel ve evrensel konularına hitap ettiğini yorumlayıcı bir yöntemle göstermektir. Yazı, ayrıca, medeni-barbar, siyah-beyaz gibi ikili karşıtlıkların, soyutlanma, yabancılaşma ve kimlik krizinin J.M.Coetzee’nin başlıca eserlerinde araştırılan önemli konular olduğunu belirtmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden, Coetzee’nin yazı stilinden de anlaşılıyor ki, Coetzee’nin eserleri, çatışan ırkların bir sonucu olarak, acı, işkence ve şiddet içeren ölümleri kaçınılmaz olarak barındıran ırk ayrımcılığı sistemine alegorik bir saldırı niteliğindedir.
Abstract (Original Language): 
South African author and academic, John Maxwell Coetzee is one of the most renowned writers who has won the Booker Prize twice and was awarded the 2003 Nobel Prize in Literature. He is well-known for his depiction of his native country both during and after apartheid. As a writer who is strongly influenced by his background of being born and brought up in South Africa during apartheid, Coetzee adopts anti-imperialist feelings and accordingly the traces of his personal beliefs and experiences can obviously be seen in his books. His sense of alienation in a multi-cultural society becomes the focus of many of his works. Dislocating and de-policitised features in Coetzee’s writing add universalism into his novels and rescue him from the traditions of politically committed fiction. The purpose of this paper is to demonstrate that Coetzee both serves committed anti-apartheid writing and addresses the general, universal issues of humanity such as suffering, tyranny, racism or oppression through an interpretative method. It also aims at indicating that binary oppositions like civilized versus barbarians, black versus white or isolation, alienation and identity crisis are the major issues explored in J.M.Coetzee’s major works. Therefore it is inferred from Coetzee’s writing style that his works denote an allegorical attack on the apartheid system in which suffering, torture and violent deaths are inevitable as a result of the discrepancies between clashing races.
241
249

REFERENCES

References: 

Boletsi, Maria. “The travels of a literary topos: C. P. Cavafy’s “Waiting for the
Barbarians” and its Visual Restagings”.
Cavafy, C.P., (1992), Collected poems (revised edition). Edited by George Savidis,
translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. New Jersey: Princeton
University Press.
Coetzee, J. Maxwell, (1997), Boyhood: Scenes from provincial life. London: Vintage Books.
_________, (1983), Life &Times of Michael K. London: Vintage Books.
_________, (1980), Waiting for the Barbarians. London: Vintage Books.
Coetzee, J.M. & Barnett, Clive, (1999), “Constructions of apartheid in the international
reception of the novels of J. M. Coetzee”, Journal of Southern African Studies, Vol.
25, No. 2.
Howe, Irving, (1990), ‘A Stark Political Fable of South Africa’, The New York Review of
Books.
Lenta, Margaret, (2003), “Autrebiography: J. M.Coetzee’s Boyhood and Youth”, English in
Africa 30, No: I.
Marais, Mike, (2001), “Literature and the labour of negation: J.M. Coetzee’s Life & Times
of Michael K”, The Journal of Commonwealth Literature, 36: 107.
Wenzel, Jennifer, (1996), “Keys to the labyrinth, torture, and coetzee’s barbarian girl”,
Tulsa Studies in Women’s Literature, Vol. 15, No. 1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com