Buradasınız

APPLICATION OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT A CASE STUDY - ISTANBUL DIVAN HOTEL

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Food and Beverage concept, being a result of the intensive interest shown to catering, plays an important and leading role in tourism sector. Being labor-intensive, food and beverage services constitute a difficult sub-group of tourism. Being dependent on personal tastes, food and beverage services cause various difficulties in terms of quality management. Particularly in the recent century, importance attached to quality has led to emergence of concepts such as total quality management. The philosphy underlying total quality management is that all staff members of an enterprise from the lowest echelon of workers to the top managers should behave in the same approach and aim at sustainability of quality. This study is conducted for the purpose of determining the feasibility of total quality concept in food and beverage management and is based on a poll taken in the Istanbul Divan Hotel holding an ISO 9000 quality certificate. Its objective is to clarify to which extent total quality management, being a rather new concept for our country, may be effective and useful in food and beverage management which is by nature a difficult managerial task
Abstract (Original Language): 
İnsanların yiyecek ve içecek sektörüne olan yoğun ilgisi sonucunda ortaya çıkan yiyecek/içecek yönetimi kavramı, turizm sektörü içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Yiyecek/içecek hizmetleri, emek yoğun yapısı nedeniyle sunumu güç bir turizm alt gurubudur. Yiyecek/içecek hizmetlerinin taşıdığı soyut nitelik, kalitenin sağlanmasında çeşitli zorluklara neden olur. Özellikle son yüzyılda kaliteye verilen önem, toplam kalite yönetimi gibi kavramların oluşmasına neden olmuştur. İşletmede çalışan en düşük seviyedeki işçiden, yöneticilere kadar tüm personelin aynı anlayış içerisinde kalitenin sürekliliğini sağlamak için hareket etmesi, toplam kalite yönetiminin dayandığı felsefedir. Yiyecek/içecek yönetiminde toplam kalitenin ne denli uygulanabildiğini ortaya çıkarmaya yönelik bu araştırma, ISO 9000 kalite belgesine sahip istanbul Divan Otelinde yapılmış bir anket çalışmasını içermektedir. Amaç, yapı itibariyle zor bir yönetim şekli olan yiyecek/içecek yönetiminde; özellikle ülkemiz için oldukça yeni olan toplam kalite yönetiminin ne derece etkili ve faydalı olduğunu ortaya çıkarabilmektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Augustyn, Marjanna & Ho Samuel K., Aug 1998, "Service Quality and Tourism", Journal of Tourism Research, Vol. 37, pp.71-75
Baker, D & Fesenmaier, D., 1997, "Effects Of Service Climate On Managers' and Employees'
Rating Of Visitors ' Service Quality Expectations", Journal of Travel Research, Vol. 36, Issue 1, p. 15
Bergmann, B. & Klefjö, B., 1994, Quality-From Customer Needs to Customer Satisfaction,
Sweden, p.282
Bowen, John T. & Morris, Anne J., 1999, "Menu Design: Can Menus Sell", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 7, Issue 4, pp. 1-2
Breiter, Deborah & Bloomquist, Priscilla, Feb 1998, "TQM in American Hotels", Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol. 39, Issue 1, Ithaca, pp.26-33
Burgress, Cathy, 1998, "The hotel financial manager - challenges for the future", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 12, Issue 1, pp. 24-29
Dale, B. G. &. Beardsell M.L, 1999, "The relevance of total quality management in the food supply and distribution industry", British Food Journal, Vol. 101, Number 3, pp. 190-201
Fosters, Dennis M. 1992, Food and Beverage: Operations Methods and Cost Controls,
McMillan-Hill, Westerville, pp.21-22
Jandt, F.E., 1995, The Customer is Usually Wrong, Park Avenue Publications, Indianapolis, pp.7-9
Kahraman, Nüzhet , 1996, "Toplam Kalite Yönetiminin Turizm Sektöründe Önemi",
Hacettepe Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, pp. 181-183
Kujala, K.T., 1994,
Variet
y Seeking Behavior in a Food Buying Context, University of Helsinki, Department of Economics and Management Publications No 6, Helsinki, p.5
Lockwood, A., Baker M. & Ghillyer A., 1996, Quality Management in Hospitality, Casell, London, pp. 5 -7
Morrison, Paul, 1998, "Menu Engineering in Upscale Restaurants", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 8, Issue 4, p.2
Oyewole, Philemon, 1999, "Multi-Attribute Dimensions of Service Quality in the Fast Food Restaurant Industry", Journal of
Application
of Total Quality Management in Food and Beverage Management A Case Study - Istanbul Divan Hotel
51
Restaurant & Foodsenñce Marketing, Vol. 3, p.67
Pizam, A. & Ellis, T., 1998, "Customer Satisfaction and Its Measurement in Hospitality Enterprises", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 11, Issue 7, p.326
Postlewaite, Kimbra, Dec 1998, "Thinking ahead", Restaurant Hospitality, Cleveland, p.l
Ünlüönen, K. & Yüksel, S., 1996, "Turizm İşletmelerinde Hizmet Buluşmalarının Algılanan Hizmet Kalitesine Etkileri", Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Hafta Sonu Semineri III, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir, pp. 107-108
Woods, Robert H. & King, Judy Z., 1996, Quality Leadership and Management in the Hospitality Industry, American Hotel & Motel Association, Michigan, p.93
Yaşaroğlu, Şaban Ali, 3 Nisan 2000, "Turizm'de İnsan Kaynaklan ve Toplam Kalitenin Önemi", insan Kaynakları ve Turizmde Toplam Kalite Semineri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Gime, p.7
Zeithhaml,
V.A.,
Hubbert,
A.R. & Faranda,
W.T.,
1997,
"Custome
r Contributions and Roles in Service Delivery", International Journal of Service Industry Management, Vol. 8, Number 3, p. 193

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com