Buradasınız

A HILL THAT HAS EVOLVED INTO A SYMBOL OF ÜSKÜDAR: ÇAMLICA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The beauties sheltered by the Çamlıca Hill, which poses a symbol of the Üsküdar neighborhood in the World’s capitol-İstanbul, attracts the interest of not only the locals, but also of foreign tourists. The Big Çamlıca Hill (262m.) is the highest spot of Üsküdar.Çamlıca which was used by the sultans as a hunting and leisure resort in the past, is a significant scenery viewing terrace.Meanwhile geographically, it virtually poses as a geography laboratory.
Abstract (Original Language): 
Dünya başkenti İstanbul’un Üsküdar semtinin bir simgesi durumundaki Çamlıca Tepesi’nin sahip olduğu güzellikler, sadece yerli halkın değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de ilgisini çekmektedir.Büyük Çamlıca Tepesi (262m.) Üsküdar’ın en yüksek noktasıdır.Geçmiş dönemde padişahların av ve dinlenme yeri olarak kllandığı Çamlıca, önemli bir manzara seyir noktasıdır.Coğrafi açıdan da, adeta bir coğrafya laboratuarı niteliğindedir

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Anonim (2006), Bir Ulu Rüyayı Görenler Şehri Üsküdar.Üsküdar Belediyesi Başkanlığı
Üsküdar Araştırmaları Merkezi.Yayın No:20, Tarihi Mirası Koruma Dizisi, İstanbul.
Arı, B., (2005), ‘’Üsküdar’ın Ulaşımı’’, II.Üsküdar Sempozyumu, I, 105-120, İstanbul.
Beydilli, K., (2003), ‘’Mahmud II’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi [DİA], XXVII, 352-357,
Ankara.
Darkot, B., - Tuncel, M., (1981), Marmara Bölgesi Coğrafyası. İstanbul.
Ergin, V., (2005), ‘’Üsküdar’ın Anadolu Yakasında İlk Tramvay Hattı Üsküdar- Kısıklı’’,
II.Üsküdar Sempozyumu, I, 121-126, İstanbul.
Günal, N., (1997), Türkiye’de Başlıca Ağaç Türlerinin Coğrafi Yayılışları, Ekolojik ve
Floristik Özellikleri. İstanbul.
Mülayim, S., (2005), ‘’ 19.yy’da Üsküdar’’, II.Üsküdar Sempozyumu, I, 138-150, İstanbul.
Tuncel, M., (2001), ‘’Bugünkü İstanbul’’, DİA, XXIII, 239-243, İstanbul.
Tuncel, M., - Ünal, N.,(2007), ‘’Üsküdar’ın Simgesi Haline Gelmiş Bir Tepe: Çamlıca’’,
IV.ÜsküdarSempozyumu, I, 135-144, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com