Buradasınız

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık Ahp Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama

Measurement Of Supplier Performance At Supply Chain Management By Using Fuzzy Ahp Method: A Study At Automotive Subcontractor Industry

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Today, success of the firms with high performance within their industry is not only depent on their own performance. Also, performances of other members in supply chain management influence success of the firm directly. Therefore, to be successfull and to continue their success, firms should give the neccessary importance to their supply chain, and should manage it effectively. Suppliers constitute an important ring of the supply chain. Suppliers must work adaptively with their customers according to direction of their customers’ goals. Suppliers should have high performance to provide to their customers have high performance. There are a lot of factors that affect supplier performance. Therefore evaluation of supplier performance is a multi-criteria decision-making problem that requires a lot of evaluation criteria. In this paper, performance evalution problem of the suppliers was investigated at a firm that performs at automotive semiconductor industry in Kocaeli. Performances of three suppliers belonging to this firm were evaluated by means of fuzzy AHP
Abstract (Original Language): 
Günümüzde isletmelerin bulundukları sektörde yüksek performans göstermeleri sadece kendi performanslarına baglı degildir. sletmelere ait tedarik zincirinin diger üyelerinin performansı da isletmelerin basarısını direkt olarak etkilemektedir. Bu nedenle, basarılı olabilmek ve basarılarını sürdürmekiçin, isletmeler tedarik zincirlerine gereken önemi vermeli ve tedarik zincirlerini etkin bir sekilde yönetmelidirler. Tedarikçiler de tedarik zincirinin önemli bir halkasını olusturmaktadırlar. Tedarikçiler hizmet ettikleri isletmenin amaçları dogrultusunda isletmeyle uyumlu çalısmak zorundadırlar. sletmenin yüksek performans gösterebilmesi için tedarikçilerin performansının da yüksek olması gerekir. Tedarikçi performansını etkileyen bir çok faktör vardır. Bundan dolayı tedarikçi performansının degerlendirilmesi çok sayıda degerlendirme kriteri gerektiren bir çok kriterli karar verme problemidir. Bu makalede Kocaeli’de otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren bir firmada tedarikçilerin performansının degerlendirilmesi problemi incelenmistir. Bu isletmenin üç tedarikçisinin performansı Bulanık AHP yöntemi kullanılarak degerlendirilmistir
23-46